Az első magyar nyelvű Biblia szülőhelyén

A Biblia első teljes magyar nyelvű fordítása tette országszerte ismertté a kis zempléni falu nevét, 1590-ben Vizsolyban nyomtatták ki Károli Gáspár gönci református lelkész bibliafordítását több száz példányban. Az egyik eredeti Bibliát meg is lehet nézni a falu Árpád-kori református templomában, melyet középkori freskói tesznek különlegessé.

A református templom

Vizsoly már az Árpád-kortól fontos településnek számított, román kori, kőfallal övezett, gótikus stílusban kibővített temploma országunk egyik legbecsesebb műemléke. Belsejét értékes, 13.-15. századi freskók díszítik.

Az épület kis hajójához kisebb dongaboltozatos szentélytér és kórus kapcsolódik, ehhez pedig egy még keskenyebb, negyed gömb boltozattal fedett, félkörös apszis. A 14. században építették át, szélesebb hajóval és egy toronnyal egészítették ki. Ezekből áll össze a lépcsőzetesen tagolt, gyönyörű épületegyüttes. Vaskos tornyát lőrések és gótikus ablakok tagolják, falain csúcsíves ablakok nyílnak, az apszis külső felét fülkék teszik mozgalmasabbá.

Az apszis belső falán Krisztus születése és a három király látható, a régebbi hajó boltos süvegeibe szentképeket festettek, az oldalfalon Krisztus szenvedése jelenik meg. A Szent László legenda, a Kálvária-jelenet, az angyali üdvözlet, és Mária és Erzsébet találkozása is látható a 15. századból származó freskókon. A diadalív egyik oldalán Szent Kristóf, míg a másik oldalán Szent György és a sárkány látható. Sajnos több helyen elég rossz állapotban vannak már a falfestmények.

A barokk, díszes fa koronájú szószék 1792-ből való. A templomban a kiállított Biblia mellett rövid kiállítást is láthatunk a nevezetes bibliafordítás történetéről.

A templomot idegenvezetés keretében látogathatjuk, a csoportok a 2013-ban megnyitott Református Betlehem nevű látogatóközpontból indulnak. Az épület a falu hajdani általános iskolájaként működött, a fogadóközpontban egy jól felszerelt, igen gazdag választékú Könyvesházat is kialakítottak.

A Vizsolyi Biblia

Az első magyar nyelvű, nyomtatott Biblia tette Vizsolyt igazán híressé, az első kiadás mintegy 800 példányából ma több mint 50 lelhető fel a világ különböző országaiban, néhanapján előkerülnek példányok a nagy aukciós házak árverésein is, több millió forintért.  A Biblia első kiadása 2412 lapból áll, súlya 6 kg.

A fordítás egyik kiemelkedő mérföldköve a magyar nyelv és irodalmi stílus fejlődésének, megalapozója irodalmi nyelvünknek. A Károli Biblia kisebb-nagyobb revíziókkal több, mint száz kiadást ért meg, és máig a legnépszerűbb bibliafordítás a magyar nyelvterületen.

A Vizsolyi, más néven Károlyi Bibliát az 1580-as években Göncön, a bortermelő mezővárosban fordította le egy kisebb társaság, Károli Gáspár gönci prédikátor és Kassa-völgyi esperes irányítása alatt. A kézirat lapjait a neves zsoltárfordító és szótárkészítő – akkor még csak diák – Szenci Molnár Albert hordta gyalogosan a vizsolyi nyomdába, ahol kinyomtatása történt. Hajdanán a református templommal szemben egy sekrestye állt, amelynek épületében készült el a Biblia, Mantkovits Bálint tipográfus és nyomdászmester felügyelete alatt.

A vizsolyi templomból 2002. február 10-én ellopták az eredeti példányt és csak egy évvel később, 2003 szeptemberében Komáromban, egy elhanyagolt épületben egy tartály alatt, fóliába csomagolva találták meg.

A Vizsolyi Biblia, mint az első, teljes magyar nyelvű biblia ma már hungarikum.

Mantskovit Bálint Nyomtatástörténeti Múzeum és Vincellérház

A vizsolyi turizmus legújabb egysége, a református tanító szolgálati lakásaként funkcionált épületben berendezett, a mai kor igényeinek megfelelő, modern, jól átgondolt, interaktív elemekkel dúsított nyomdatörténeti kiállítás

A szépen felújított, egyszerű épületben egy korhű 16. sz-i nyomdaműhely, interaktív biblianyomdászat, 3D-s térképen követhető reformációtörténet látható, a házhoz csatlakozó istállóban pedig Károlyi Gáspár borászata és a híres borút történeti adalékai követhetők nyomon.

Gyakorlati tudnivalók

Cím:

Vizsoly, Szent János u. 123.

Nyitva tartás:

Március 1-től október 31-ig, 9.00-18.00. Hétfő szünnap

November 1-től december 31-ig 10.00 - 16.00. Hétfő szünnap.

Januárban és februárban zárva!

Hosszú hétvégéken, egyházi ünnepeken és érettségi szünetben hétfőn is nyitva!

Tárlatvezetések félóránként, utolsó tárlatvezetés fél órával a zárás előtt indul.

Belépő: Felnőtt: 1200 Ft, diák, nyugd., pedag.: 700 Ft. Nagycsaládos: 2000Ft/család, fotójegy: 1000 Ft A belépőjeggyel a templomot és a kiállítást is látogathatjuk.

Telefonszám:

(46) 587 512

http://www.vizsolyibiblia.hu