A Bodrog-parti Athén

Az ország egyik leghíresebb református tanintézménye a sárospataki kollégium, számtalan híres magyar ember iskolája, a ma is működő gimnázium épületében az érdekes iskolatörténeti kiállítás mellett a gyönyörű, Pollack Mihály által tervezett nagykönyvtár a legszebb látnivaló.

A kollégium rövid története

Az iskolát Perényi Péter főispán, a pataki vár építtetője alapította 1531-ben. A református iskola fénykora az 1600-as évekre tehető, különösen akkorra, amikor Rákóczi György fejedelem özvegye Lorántffy Zsuzsanna lett a kollégium mecénása. Meghívására érkezett ide Comenius, a kor leghíresebb pedagógusa, aki az akkori legmodernebb pedagógiai elveket honosította meg az intézményben.

Az ellenreformáció során az iskola életét teljesen ellehetetlenítették, a tanárok és a diákok nagy része kénytelen volt elmenekülni és máshol folytatni tovább a munkát, elsősorban az erdélyi, toleránsabb légkörű Gyulafehérváron.

Csak II. József türelmi rendelete után enyhült a helyzet, és a kollégium létét többé már nem fenyegette veszély. A XIX. század első felében épült a kollégium ma is látható klasszicista épülete, benne a Pollack Mihály által tervezett nagykönyvtár (1834). A régi romos épületeket, a ma is álló Berna-sor kivételével lebontották.

A gimnázium híres diákjai közé tartozott a teljesség igénye nélkül Csokonai Vitéz Mihály, Kossuth Lajos, Kazinczy Ferenc, Szemere Bertalan, Gárdonyi Géza, Móricz Zsigmond, Tompa Mihály.

A Nagykönyvtár és a kiállítás

A Pollack Mihály által tervezett, stílusában a pannonhalmi apátság könyvtárával rokon, klasszicista nagykönyvtár gyűjteménye igen lenyűgöző, a 450 ezer kötet között számos ritkaságot őriznek. A könyvtár mennyezetén egy festett térhatású kupolát láthatunk, és a tudományt és a művészetet megjelenítő allegorikus alakokat.

A kollégium udvarán álló egyemeletes épületben kapott helyet a Múzeum, a Berna-sor egyetlen épülete annak a korszaknak és stílusnak, amelyet protestáns kollégiumi barokknak nevezünk. 1772-ben épült, ez azaz épület amelyet nem bontottak le a XIX. századi újjáépítéskor. 

Két részre oszlik a gyűjtemény az iskolatörténeti és az egyházművészeti kiállításra.

Az előbbin megismerkedhetünk a kollégium viszontagságos történetével, különösen érdekesek a rekonstruált osztálytermek, míg az utóbbin a pataki református egyház története és művészete a téma, itt figyelemre méltók a szépséges hímzett úrasztali terítők, melyek közül jónéhányat személyesen Lorántffy Zsuzsanna készített.

Gyakorlati tudnivalók

Cím: Sárospatak, Rákóczi út 1.

Telefon: +36 47 311-057

Nyitva tartás

H – Cs: 09.00 – 17.00, Péntek: 09.00 – 14.00

A könyvtár és a múzeum csak vezetéssel látogatható, csoportok óránként indulnak, a látogatás 50-55 perc. Utolsó csoport 16, pénteken 13 órakor!

Belépőjegy a Nagykönyvtár első emeletén váltható.

Belépő

Felnőtt: 600 Ft/kedv.: 400 Ft

http://www.patakcollege.hu/