Az osztrák barokk legnagyobb hatású egyházi épülete

Az UNESCO világörökség részeként a wachaui kultúrtáj egyik leglátványosabb nevezetessége a melki bencés apátság, 1000 éve Alsó-Ausztria szellemi és kulturális központja. A már messziről látható, várként emelt pompás barokk stílusú épületegyüttes a Duna mentén, csodálatos természeti tájba ágyazva, világhírű kolostori könyvtárral, pompás díszítésű templommal, felbecsülhetetlen egyházi kincsekkel, hatalmas angolparkkal, impozáns épületegyüttessel az érdeklődők százezreit bűvöli el évről-évre.

 

Az apátság története

A Wachaut nyugatról őrző, stratégiai helyen lévő, a Duna felett 57 méterrel magasodó sziklaplatóra a X. században, egy római erőd maradványaira a Babenbergek, Ausztria urai építettek egy várat. 1089-ben II. Lipót őrgróf kolostort alapított itt és a bencéseknek adományozta. Már a korai időszakban értékes kincsekkel és relikviákkal gazdagodik, a Babenbergek temetkezési helye lesz, 1113-ben ide helyezik Szent Kálmán földi maradványait is. Jézus-keresztjének relikviája – mint adomány IV. Rudolftól – reményt adott egy új gazdagabb korszakra, ám a reformáció időszaka nem kedvezett a kolostornak, ráadásul a XVII. században több ízben is török csapatok fosztották ki és jó néhány komolyabb tűzvész rongálta meg az épületegyüttest.

Berthold Dietmayr apát állhatatos újjáépítési elgondolásának barokk körvonalai indítanak el egy fényes korszakot, melyben nemcsak a rendi élet szilárdul itt meg, hanem új apátsági templom, újraszervezett könyvtár, újjáépített épületegységek készülnek el. Az apát Jakob Prandtauer építészt bízza meg a kolostor és a templom építésével 1702-ben, az építkezés olyan nagyszabású, hogy az apát saját szerzetestársai is lázadoznak az aszkétizmusuknak totálisan ellentmondó drága projekttel szemben. A munkálatok ideje alatt az apát és Prandtauer is meghal, a komplexumot, tanítványa Josef Munggenast fejezi be 1747-ben.

Közel ezer éve a melki apátság az ország egyik legfontosabb szellemi, kulturális és intellektuális központja, köszönhetően főleg nagy tekintélyű, patinás iskolájának. Napjainkban is megszakítás nélküli vallási életet élnek az itt szolgálatot tartó bencés szerzetesek.

Az apátság látogatása

A Melki apátság az osztrák barokk legjelentősebb egyházi épülete. A jellegzetes sárga színű épületegyüttes dominánsan uralja a tájképet, 320 méter hosszú, háromemeletes déli frontja szinte összenyomja a barokk óváros aprónak tűnő házait. Legjelentősebb látnivalói a káprázatos díszítésű apátsági templom, a pazar könyvtár, a pompás Márvány-terem és a Császári-szárnyban lévő kiállítások, no meg a páratlan panoráma az erkélyről.

A keleti oldalon nyíló, két kerek bástya által közrefogott főkapun jutunk az épületbe, a kaput Szent Kálmán és Szent Lipót szobrai őrzik, melyek Lorenzo Mattielli művei 1718-ból. Az előudvarban balra találjuk a pénztárat. A bejárati csarnok kapuját az apátság védőszentjeinek, Szent Péter és Pálnak a szobrai őrzik, a mennyezetet Szent Benedeket ábrázoló freskó díszíti. Az északi bástyában (Nordbastei), a földszinten ajándékboltot, az első emeleten ideiglenes kiállításokat alakítottak ki, az építmény tetején pedig kilátó található, ahonnan elsősorban a kertre ill. a kerti kis kastélyra nyílik nagyszerű panoráma.

A Prälatenhof a kolostor legnagyobb udvara, közepén kétmedencés, barokk díszkút áll. Innen jutunk be az apátság gyűjteményeinek helyet adó déli szárny Császár-traktusába (Kaisertrakt). Az osztrák uralkodók arcképeivel díszített hosszú, 196 méteres Kaisergang-ból (Császári folyosó) nyíló 88 díszterem 11 termében rendezték be az apátsági múzeumot. Az itt lévő termekben sok illusztris vendég szállt meg hajdanán, több osztrák császár, de még Napóleon is tartózkodott itt. Számtalan értékes egyházi kincset, relikviát mutat be a kiállítás, köztük egy nagyon szép eredeti gótikus szárnyas oltárt. Az új Apátsági Múzeum pedig a modern kor jegyében fény, hang és médiaeffektek felhasználásával mutat számítógépes animációkkal többet az apátság múltjából.

A Marmorsaal (Márvány-terem) a kolostor egyik legszebb része, a kétszintes terem mennyezetén Paul Troger káprázatosan szép freskója látható, melynek középpontjában Athéna istennő látható egy oroszlánok által húzott kocsin, mint a tudás és felvilágosodás allegóriája. Nevével ellentétben a teremben sok márványt nem találunk, még az oszlopokat is csak annak látszó stukkók fedik.

Kilépve a templom főhomlokzata előtti Kálmán-udvarra, az ún. Altane félköríves balkonjáról páratlan panorámában gyönyörködhetünk. Mielőtt megnéznénk a templomot, menjünk tovább az északi szárnyban lévő könyvtárba (Bibliothek), mely a kolostor egyik leglátványosabb része. A kollekció 100 000 kötetet, 1800 kéziratot és mintegy 1000 ősnyomtatványt foglal magában. A mennyezetig húzódnak a gyönyörű, fából faragott polcok, a mennyezetet Paul Troger zseniális, hűséget szimbolizáló freskója ékesíti. A könyvtárból egy látványos csigalépcsőn jutunk a templomba.

Apátsági templom (Stiftskirche)

Az épületegyüttes szíve a barokk stílusú templom, 1702-ben Jakob Prandtauer kezdte el építését, már halála után 1738-ban, tanítványa Josef Munggenast fejezte be. A 64 méter magas nyolcszögletű kupolával ellátott tornyai alatt a homlokzat előtt két védőszent – Péter és Pál – szobra áll. A gazdagon tagolt, művészien hullámzó főhomlokzatból nyíló kapun megyünk be a templomba.

A templombelsőt a legszebb barokk alkotásnak tartják az Alpoktól északra. A tágas, magas templomhajóhoz kétoldalt 3-3 kápolna kapcsolódik. Az egész belső teátrális kialakítású, a világos belsőt a barnás vörös szín dominálja a súlyos aranyozással. A mennyezeti freskókat és az oldalkápolnák festményeit Johann Michael Rottmayr, az osztrák barokk nagy alakja festette, de néhány kápolnában Paul Troger alkotásait is láthatjuk. A lenyűgöző főoltárt olasz mesterek építették, a baldachin alatt Szent Péter és Pál szobraival. A gazdagon aranyozott szószék kicsinek tűnik, de annál pompásabb díszítésű.

Apátsági park (Stiftspark)

Az apátság keleti oldalán fekvő impozáns park tavasztól őszig látogatható, benne a 250 éves hársfasorral és a barokk kerti pavilonnal (Gartenpavillion). Ahogy egyre távolodunk az apátság épületétől, úgy lesz a franciakertből egyre természetesebb, erdős, ligetes, piknikezésre csábító angolpark.

Gyakorlati tudnivalók

Cím: Stift Melk, Melk, Abt-Berthold-Dietmayr-Straße 1

Megközelítés: A várost északról megkerülő országútról (B1), a körforgalomnál táblák mutatják (Stift Melk) az irányt a Stiftsstrasse végén lévő hatalmas, ingyenes parkolókhoz. A parkolóktól a francia kerten át jutunk az apátság főbejáratához.

Nyitvatartás:

máj-szept: 9.00-17.30, márc. 28-ápr, okt: 9.00-16.30, minden nap

téli szezonban: november elejétől március végéig csak előre bejelentkezve csoportosan látogatható, minden nap 11 és 14 órakor van vezetés német vagy angol nyelven.

Park: máj-okt: 9.00-18.00

Telefon: 0043/2752-555-232

Belépő:

A kolostort vezetéssel és egyénileg is lehet látogatni, a német nyelvű csoportok óránként, angol nyelven naponta kétszer indulnak.

Egyéni látogatás: 11,00 €, kedv.: 6,00 €, családi: 22,00 

Vezetővel: 13,00 €, kedv.: 8,00 €, családi: 26,00 

A belépővel a parkot is lehet látogatni, de külön csak a parkra is van jegy: 4/3/1 €

Kedvezményes kombi-belépők válthatók a környék különböző nevezetességeivel.

Niederösterreich Card-dal ingyenes! 

http://www.stiftmelk.at/