A Felvidék egyik legszebb, legfontosabb gótikus temploma

Lőcse, és az egész Szepesség első számú egyházi látnivalója, a lőcsei főteret uraló, háromhajós Szent Jakab-templom, a Felvidék második legnagyobb gótikus temploma. Legértékesebb része a világ legnagyobb, legmagasabb gótikus szárnyas oltára, a Szent Jakab főoltár, Lőcsei Pál mester főmunkája.

A templom története

A középkorban nagy tiszteletnek örvendő Szent Jakab a vándorok, harcosok, munkások védőszentje. Róla kapta nevét a lőcsei (egykor) szabad királyi város plébániatemploma, mely Szlovákia egyik legnagyobb gótikus szakrális épülete. A város a Lőcse-patak völgyében, Eperjestől 40 km-re terül el, Szepes vármegye székhelye és legjelentősebb települése. A tatárjárás után idetelepülő szászok emelik első falait dombjára.

A Szent Jakab-templomot a XIV. század elején kezdték építeni, évszázados munkálatok során alakult ki az álbazilikás, háromhajós csarnoktemplom. Hossza csaknem 50 méter, szélessége meghaladja a 20 métert. Gótikus Szent György kápolnája a munkálatok vége felé (1392) épült északi feléhez. A templom várost meghatározó sziluettje a XIX. században nyeri el végleges formáját, számos tűzvészt követő újjáalakításának „köszönhetően”.  A templom bővülése párhuzamosan folyt a város gazdasági fellendülésével, Mátyás fogadására épült 1474-re a déli előcsarnok a felette lévő kápolnával (Corvini oratórium), ugyanekkor a Thurzók költségén az északi előcsarnok és a nyugati orgonakarzat is elkészül. A század végén itt találkozik a négy Jagelló fivér is, ennek mementója a Máriahó-oltár. A tornyon kívül épségben, sőt további díszítésekkel vészeli át a reformáció és a várostüzek rombolását. Még a nagy 1747-es tűzvész is csak kisebb pusztítást végez, bár a Thurzó-család sírhelyét eltávolítani kényszerültek. A XIX. században felújítják orgonáját, valamint a kor ízlésének megfelelő színes ablaküvegeket kap. A múlt században tetőt cseréltek, letisztították oszlopait, összes oltárát és a szószéket is felújították. Külső renoválása folyamatos, ez társadalmi összefogás keretében zajlik.

A templom látogatása

A Szent Jakab templom kétségkívül legfontosabb remeke későgótikus, hársfából faragott főoltára, mely méreteivel (18,6mX6m) a világon a legnagyobb. A Lőcsei Pál keze munkáját dicsérő oltár a szentély egész terét betölti, közepén Szűz Mária Jézussal, jobbja felől Szent Jakab, balján Szent János kap helyet. A mester és tanítványai tíz éven keresztül dolgoztak a remekművön. A főoltár egyik legértékesebb része az Utolsó vacsora ábrázolása az oltár alsó részében, a predellán. 2014-ben restaurálás alatt áll az oltár.

A templom további oltárai (13) úgyszintén a középkori, késő gótikus faszobrászat remekei. Csodálatos, XV. századi freskóit, melyek többek közt a hét fő bűnt és Szent Margit legendáját elevenítik fel, a XIX. század második felében Stornó Ferenc restaurálta. A Thurzó-kápolnában a névadó család több reneszánsz síremléke is látható.

Értékes liturgiai gyűjteménnyel bír, valamint itt láthatóak a világhírű XVIII. századi szentségtartók, kelyhek és arany zománcművek – Szilassy János lőcsei ékszerész mestermunkái. A hatalmas gótikus templom 700 éve ma is működő istentiszteletekkel Szlovákia egyik legfontosabb vallási épülete.

 

Gyakorlati tudnivalók

Cím: Levoča, Fő tér

Nyitva tartás:

A templomban igen gyakran tartanak misét, ekkor be lehet menni, de a nézelődés, járkálás nem ildomos. Egyébként főszezonban félóránként, szervezett formában, csoportosan, idegenvezető mutatja be a templom nevezetességeit, általában szlovákul. Főszezonon kívül óránként indulnak a csoportok, vasárnap és hétfő délelőtt zárva.

Július-augusztus: Hétfő: 11 órától 17 óráig, kedd-szombat: 9-től 17 óráig, vasárnap 12-től 17 óráig félóránként indul a vezetett látogatás.

Ápr.-jún., szept.-okt.: Hétfőn 11.30-kor az első csoport, majd 13-tól 16 óráig óránként, kedd-szombat: 8.30-kor az első, majd óránként, 16 órakor az utolsó csoport, vasárnap: 13-tól 16-ig óránként.

Nov. - márc.: Hétfőn 11.30-kor az első csoport, majd 13-tól 16 óráig óránként, kedd-szombat: 8.30-kor az első, majd óránként, 16 órakor az utolsó csoport, vasárnap zárva.

Belépő: 3 euro, gyerek, diák: 2 euro

http://www.chramsvjakuba.sk/hu.html

http://rkc.levoca.sk/k_jakub.html

Felső fotó: Karelj, commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0