A Szepesség ékköve

Lőcse (Levoča) a Felvidék legszebb kisvárosai közé tartozik, szinte hiánytalanul fennmaradt középkori városfal öleli körbe gótikus és reneszánsz műemlékekkel teli óvárosát. A hajdani Szepes vármegye egykori székhelyének legfőbb látnivalója a legértékesebb gótikus szárnyas oltárok tárháza a Szent Jakab-templom. A város főterét Szlovákia legszebb terei közt tartják számon, a gótikus templom mellett álló csodaszép gótikus városháza a város szimbóluma.

A város rövid története

A II. Géza királyunk által a Szepességbe telepített szászok alapították a várost, mely csakhamar a szepességi városok szövetségének közigazgatási központja, a városszövetség élén állt szász gróf székhelye lett. Lőcse Károly Róberttől árumegállító jogot kapott, mely erősen fellendítette a város kereskedelmi életét, óriási bevételekhez juttatva a várost. Az anyagi gazdagság szerencsére a művészetek felvirágzásával is járt. Mivel a város aranykora a gótika és a reneszánsz idejére esett, ezért főleg e két irányzat emlékei gazdagították Lőcsét.

1500 körül a Lőcsén élő Pál mester műhelyéből az európai gótikus művészet legszebb gótikus szárnyas oltárai és egyéb műalkotásai kerültek ki. A város évszázadokon át ádáz viszályban volt a másik két nagy szász várossal, Késmárkkal és Iglóval az árumegállítási jog miatt, Lőcse végül királyi paranccsal győzött. 1550-ben hatalmas tűzvész pusztított a városban, melynek rengeteg gótikus épület esett áldozatul, az újjáépítés már az új stílus a reneszánsz jegyében fogant.

1772-ben Szepesség központját Iglóra helyezték át, ez volt az első nagyobb megtorpanás a város fejlődésében, majd a végső kegyelemdöfést az adta, hogy a vasútvonal elkerülte Lőcsét, és Iglón ment keresztül, így a város a közelmúltig tartó Csipkerózsika álmába merült. A nagy ipari fejlődés elkerülte, az idelátogató turisták nagy örömére, a ma kb. 14 ezer lakosú város elsősorban a turizmusból próbál megélni.

Lőcse főbb látnivalói

Lőcse látnivalóinak zöme a városfallal körülvett óvárosban, ill. az annak közepén fekvő tágas, hosszúkás téglalap alakú Lőcsei Pál mesterről elnevezett főtéren (Námestie Majstra Pavla) található. Ugyancsak a téren működik a vendéglátóhelyek, szállodák nagy része is.

Szent Jakab-templom

A város első számú látnivalója, a háromhajós, monumentális gótikus templom a világhírű szárnyas oltárok gyűjteményével.

Városháza

A templom mellett a város másik jellegzetes épülete a tér közepén álló régi városháza, melyben egészen 1955-ig működött Lőcse város tanácsa. 1550 körül épült, leégett elődjének helyére, annak egyes részeit felhasználva. Mai árkádsoros, erkélyes külsejét 1615-ben alakították ki, a tetőből kiemelkedő, díszes emeletrész pedig Schulek Frigyes tervei alapján a XIX. század végén épült.

A külső falon látható XVII. századi óriási allegorikus freskók az öt polgári erényt ábrázolják, a mértékletességet, az elővigyázatosságot, a derekasságot, türelmet és az igazságosságot, persze mindezt latin felirattal. Az épület eredetileg reneszánsz tornyát a XVIII. században barokkosították.

Az épületben jelenleg a Szepesi Múzeum várostörténeti kiállítását láthatjuk. Az első emeleti gótikus nagyterem ajtaján a Jókai regényéből ismert lőcsei fehér asszonyt, Korponayné Géczy Juliannát ismerhetjük fel, amint titkon a labancokat hívja. A városháza legszebb része az innen nyíló reneszánsz díszítésű, keresztgerendás mennyezetű tanácsterem, melynek falain Habsburg uralkodók és hajdani lőcsei polgármesterek arcképei lógnak.

Nyitva tartás: H-V: 09.00 – 17.00, belépő: 3,50 €, diák,nyugd.: 3 €, a belépővel a Lőcsei Pál múzeumba is be lehet menni.

A Városháza épülete mögött látható vasból kovácsolt kis építmény az egykori szégyenketrec, melyben az elítélt bűnözőket és a léha erkölcsű asszonyokat tették közszemlére.

Fő tér (Námestie Majstra Pavla)

A teret övező ódon épületek közül a legszebb a XVI. század második felében épült Thurzó-ház (7. szám), jellegzetes formájú reneszánsz pártázatával.

A 20-as szám alatt a Szepesi Múzeum Lőcsei Pál mester művészetével foglalkozó kiállítást nyitott. A gyűjtemény nem véletlenül került ebbe az épületbe, állítólag itt működött Pál mester legendás műhelye.