A magyarországi gótika ékköve

A több mint kétezer lelket számláló Csütörtökhely (Szepescsütörtökhely) a Szepesi-medence délkeleti részén fekszik, nevét a csütörtökökön tartott vásárnapjáról kapta. Szemet gyönyörködtető román stílusú temploma gótikus kápolnájával a település szélén álló dombon áll, ez a lovagkirályunkról elnevezett Szent László-templom.

A templom története

A szepesi lándzsások legendás földjén, Lőcsétől 10 km-re található Csütörtökhely eredetileg Szent László nevét viselte, a tatárjáráskor elpusztított település a magyar királyság északi gyepűjének peremén létrejött tíz határőrfalu központi helyiségeként őriztei hazánk védvonalát. Új nevéről 1310-es iratok tanúskodnak, a szepesi szászok szorgalma ismét méltó rangra emeli (Donnersmarkt). A kőfallal kerített temetőkertben álló árkádos plébániatemplom a XIII. században épül meg román stílusban. Masszív falaiban kettős ikerablakok szűrik meg a fényt, négy fiatornyos sisakú huszártornyot kap. Ebben az időszakban kétszakaszos sekrestye és csigalépcsős padlásfeljáró készül. A templom ekkor már kéthajós. Látványos bővítésre 1460-1470 között kerül sor, amikor a Szapolyai család a közeli szepeskáptalani katedrális mintájára gótikus, kétemeletes kápolnával bővíti ki. Az 1473-ban Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt építmény a Szapolyaiak temetkezési helyéül szolgált. A XIX. század végi restaurálása során neogótikus díszítést is kap, ugyanekkor tornya erdélyi stílusú sisakban újul meg, illetve ekkor kapja zöld színű majolikával fedett tetejét is, ami Schulek Frigyes historizáló renoválási elképzeléseit dicséri.

A templom látogatása

A látogatókat elsősorban a Szapolyai-kápolna, a magyarországi gótika legtökéletesebb alkotásaként számon tartott műremek vonzza. Halhólyagos díszítésű festett ablakai magyar szenteket, ill. Szent László legendáját ábrázolják. Gyönyörű tartópillérek, gazdagon díszített függő karzat jellemzi. Az alsó szint szolgált a Szapolyaiak temetkezési helyéül, bár erre a célra végül nem használták, a felső pedig a Szűz Mária mennybemenetelének szentelt kápolna.

 A klasszikus gótikus kápolnák típusának megfelelően, karcsú pillérek fölött lebegő hálóboltozatos építmény. A kápolnát pompás arányai miatt egyes műítészek egyenesen a párizsi Sainte-Chapelle-hez hasonlítják, minden bizonnyal a világ nagyvárosait is megjárt építészek tudása (egyes feltételezések szerint Kassai István) tükröződik kimunkáltságán.

Gyakorlati tudnivalók

Nyitva tartás: A plébániatemplom mellett álló kolostorépületben lehet kulcsot kérni az épületbe való bejutáshoz.

Belépő: ingyen, adományt elfogadnak

Megközelítés: Spíšsky Štvrtok (Szepescsütörtökhely) a Lőcsét Popráddal összekötő főút mellett fekszik, a templom a falu szélén már messziről látható.