Forró szurok helyett szalonnalakoma

A székelyderzsi unitárius vártemplom Székelyföld egyik legérdekesebb és legjelentősebb műemléke, kihagyhatatlan látnivaló minden Erdélybe látogatónak. A gelencei templom mellett az egyetlen székelyföldi műemlék, mely az UNESCO világörökség kincsének része.

A templom története

Az írásos emlékekben először 1334-ben említett település domboktól ölelve a Lok-patak völgyében fekszik. A templomot a szászok emelik a Petky família családi fészkében Dersen. A kibővített kápolna hajójának építése a XIII-XIV. század fordulójára tehető, erről fontos rovásírásos emlékünk tanúskodik (Székelyderzsi felirat). Mai késő gótikus formáját a XV. században kapja, a védelmi céllal az 1600-as évek elején erősítik meg, ekkor várfallal veszikkörül, szuroköntőkkel és lőrésekkel látják el. A támadások elől a falu és környező népe ide hordta és tárolta élelmét és takarmányát. A saroktornyokban lógtak az oldalszalonnák, ezt a hagyományt a mai napig őrzik. Mai formáját több, egymást követő javításnak és erősítésnek köszönhetően nyeri el a XIX. század közepére.

A templom látogatása

Az ötbástyás erődtemplom három egységre tagolt, ezek a torony, a várfal és a templom. A lenyűgöző méretek mellett a már említett templomban talált és téglára vésett rovásírásos emlék, valamint a XV. századi Szent László legendát ábrázoló falképek kiemelkedő fontosságúak.

A hős lovagkirály történetei egész Erdélyben, de különösen a Székelyföldön nagyon voltak nagyon népszerűek a középkorban. A székelyderzsi freskóciklus legszebben kidolgozott jelenetén Szent László fojtogatja a kun harcost, miközben a megmentett magyar lány egy baltával levágja a kun lábfejét.

A szemközti falon a három püspökszent, Szent Mihály páncélos alakja és Pál apostol megtérését ábrázoló képek láthatók. Az orgonakarzat alatt Kálvária-ábrázolást tártak fel. A diadalív falából, egy befalazott gótikus ablakból került elő a székely rovásírás legrégebbi emléke, az a rovásírásos tégla, melynek egyik lehetséges olvasata, „Miklós dersi pap”.

Nagyon érdekes a szentély oldalán látható groteszk fejeket ábrázoló gótikus dombormű is. A templomban sajátos hangulatot kölcsönöz a kékre festett padok sora, a szentély boltozatát díszítő faragott kövek. 1800-ban épült orgonakarzata megsérült majd a háborúban hadicélokra hasznosítják, 1946 után azonban sikerült rendbe tenni. Díszes faragású szószékét festett korona ékesíti, ezt a XVIII. század közepén Bartha Mihály és neje adományozta az egyháznak.

Az erődtemplom 5 m magas fala a török időkben védelmi célokat szolgált, a déli oldal bástyája a legrégebbi, megfigyelőtoronyként használták. A várfal kettős kapui felett, valamint a templomépület teteje alatt szuroköntő réseket láthatunk. Innen öntötték az ostromló törökökre a forró szurkot. Vészhelyzetben pedig, mikor már minden kötél szakadt, a templomból a szomszéd faluig futó földalatti alagúton menekülhettek el a falu lakói.

Kuriózum még a délnyugati várfal tövében található védelmi kút, a hagyomány szerint évszázadok óta csak ennek vizével szabad keresztelni.

A templomerőd várfalának belső oldalán, a cserepes tetők alatt élelmiszer és gabona tárolására szolgáló, ún. szuszékok állnak. A toronyban pedig kampókon szalonnát tároltak. A családokon belül öröklődő tárolókat és kampókat a falu hagyományőrző lakossága mind a mai napig használja. A több évszázados rend szerint a tulajdonosok a gabonából minden reggel, a szalonnából pedig csak egyszer egy héten vihettek haza.  A falu lakossága még az évszázadok alatt kialakult templomi ülésrendet is szigorúan betartja a mai napig.

A helybeliek hagyományos szalonnatárolási szokása egybefonódott a turizmussal, a látogatók számára igen kedvelt a kóstoltatás, melynek keretében az egyik bástyában a füstölt szalonna mellett a környék többi ételkülönlegessége is megízlelhető.

Gyakorlati tudnivalók

Megközelítés:

A Székelyderzsre vezető néhány igen rossz minőségű út közül a legegyszerűbb útvonal a Székelyudvarhelyet Székelykeresztúrral összekötő útról, a Bögöz és Bikafalva közt nyíló Kányád felé tartó út. Kányádról még 3 km Székelyderzs (Dârjiu).

Nyitva tartás: amennyiben zárva találjuk a templomot az alábbi telefonszámokon lehet érdeklődni: +40 266 222-183 (egyházközség) vagy +40 744 557 659 (lelkész).

http://szekelyderzs.com