Különös ábrák az ősi székely gyülekezőhely templomtornyán

Csíkszék egyik legrégebbi Árpád-korból való műemléke a Csíkrákosi erődtemplom. Fő érdekessége 30 méteres tornya különös emberi és állati alakokkal, zodiákus jegynek tűnő ábrázolásokkal. A Középcsíki-medence kijáratánál fekvő Csíkrákos a székelyek ősi gyülekezőhelyeként ismert történelmi helyszín, vártemploma „tiszteletet keltő műemlék”, kedvelt turistalátványosság.

A templom története

A Cseredombon, késő gótikus stílusú lőréses-bástyás banderiális templom a XIII. században épült 1280 környékén. Említése 1433-ban történik először, a Szent György tiszteletére emelt templom elődje román kori is lehetett, de a hajdani épületegyüttes feltárása még nem történt meg. A XV. században átépítik és kőfallal is körbekerítik. Ugyanekkor nyeri el kőkeretes ablakait és csúcsíves boltozatát. Zabya Péter bővíti ki 1507-ben, ekkor katonai szerepe előtérbe kerül, a környék zászlósurai és banderiális csapatai szállásoltatnak el benne. Mai formáját az 1758-ban történő átfogó rekonstrukciós és bővítési munkálatok során kapja. Barokk kapuja is ekkor épült. Díszesen megfestett templombelsője a gyakori tűzkároknak esett sajnos áldozatul, ebből két freskótöredék csak 1938-ban kerül napfényre a számtalan újrafestés rétegei alól. Az elmúlt évtized széleskörű munkái teljesen helyreállították és régi fényével ruházták fel a Csíkrákosi vártemplomot. Sajnos a 2004-es felújítás után 10 évre a vakolat erősen mállik, és penészedik, állagmegóvási munkálatokat kezdenek a falfelület és a motívumok megmentésére.

A templom látogatása

Csíkrákos falva Csíkszeredától 10 km-re fekszik. A község határában alacsony dombtetőn áll erődtemploma. A római katolikus templom érdekessége a terméskőből forró mésszel rakott 30 méteres tornya különleges, vörös-barna színű motívumaival, melynek alakjait egyesek asztrológiai jegyek formáinak tartják, újabb feltételezések szerint viszont a magyar ősvallás emlékei ezek, pogány természetkultuszra utalnak. Jelenleg a legelfogadtabb magyarázat, hogy a mindennapi népi élet jeleneteit ábrázolják a jelek. Az ábrákat a közelmúltban újrafestették, így tökéletesen szemrevételezhetőek. Rendkívül szokatlan a templomtorony falán a nap, a hold, a csillagok közti hatujjú alak, a kígyó, a hal, a rák, és más állatok bizarr megjelenítése.

A belső szentély egyik bordatartó kövén a későbbi időkből Hunyadi kori hollós rajz ábrája látható. Krisztus születését ábrázolja a főoltár, mely Veress Mátyás keze munkája 1794-ből. A templomhajó barokkos mennyezetet őriz. A templom kriptájában Cserei Zsuzsanna, Mikes Kelemen hitvese nyugszik, míg a templomkert az egykori székely vezető, Zöld Péter plébános végső nyughelye, ide temették 1762-ben. A cinterem fala mellett emlékmű is őrzi a büszke bujdosó alakját.

A környék is tartogat még látnivalókat. Az egykori bronzkori vár helyén Szent Jakabnak szentelt kereszt és kápolna áll, ez a községgel szemközt látható az Olt nyugati oldalán kis hegyszirten. A Szent Jakab-napi körmenet a kápolnához vezet. A napjainkban átalakított formában látható eredetileg XVII. századi Cserei-kúria, Cserei Mihály történetíró (1668-1756) családi háza is érdekes látnivaló, a falu központjában álló szobra a Szervátiusz Jenő által faragott Zászlós kopjafa mellett található.

Búcsújáróhelyként is ismeretes, minden év szeptember 8-án tartják Szűz Mária tiszteletére. 

Gyakorlati tudnivalók

Megközelítés:

Csíkrákos (Racu) Csíkszeredától (Miercurea Ciuc) 10 km-re északra a 12-es úton érhető el. A faluba beérve jobbra, keletre, Csíkszentmihály felé kell menni, Göröcsfalu előtt balra a dombon látjuk meg az erődtemplomot.