A legérdekesebb erdélyi vártemplom

A legnagyobb és legkülönlegesebb szász erődtemplom Prázsmáron, Brassótól 18 km-re északkeletre található. A Világörökség részét képező, szinte bevehetetlennek épített vártemplom a történelem viharos századaiban a környék lakosainak védelméül szolgált, napjainkban teljesen helyreállítva, nyitott kapuval várja a látogatók hadát.

A templomerőd története

A keresztes hadjáratból visszatérő teuton lovagok 1218-tól kezdték el építeni a korai gótikus stílusú templomot a kerci apátság mintájára. A német lovagrendi alapítás elsődleges bizonyítékául az egyenlő szárú kereszt alaprajz szolgál. Ezen alapokon 1240-től a kerci apátság folytatja az építkezést jellegzetes ciszterci stílusban. A templom fölé emelt nyolcszögletű torony, és az északi-déli oldalakon húzott gótikus kápolnák nevükhöz köthetőek. A kevés fennmaradt írásos emlék közül a Gerébek kutyabőre tanúskodik az apáról-fiúra szálló birtoklásról. 

A XV. századi török támadások ellenében 12 méter magas hármas védfalrendszerrel erősítik, a belső várfalba 275 kamrát alakítanak ki, ez ostrom idején lakókabin, békeidőben terménytároló funkciót töltött be. A várfal külső felén lőrések és szuroköntő nyílások, belül 2 méter széles őrjárat fut körbe. Szapolyai további falerősítési szorgalmának tudható be a moldvai fejedelmek ostromának visszaverése (1552).

Közel ötvenszer ostromolták tatár, török, kozák és moldvai seregek, de csak Báthori Gábor erdélyi fejedelemnek sikerült bevennie 1611-ben. A kuruc-labanc csatározások színtere, majd az 1848-as háromszéki honvédek bázisa. Még ebben a században a felvonóhíd helyére oszlopos bejárati szárny került, a barbakánban városháza létesült. Bár többé-kevésbé épségben maradt az évszázadok során, 1964-1970 között teljeskörű renováción esik át.

A templomerőd látogatása

A Brassótól néhány kilométerre északkeleti irányban elterülő Prázsmár műemlékét az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. A falu főterén álló erődtemplom szokatlan architektúrája önmagában is érdekes turistalátványosság. A várfalak négy tornya alig magasodik a falak fölé. Erdély legnagyobb erődtemplomának védrendszerét kívül vízzel töltött széles árok erősítette.

A várfalak és a lakószobák bejárása izgalmas sétaként kínálkozik. A kívülről falépcsőkön megközelíthető cellák belül is összeköttetésben vannak egymással, és egész kis labirintust alkotnak.

A templombelső épségben megmaradt gyönyörű hálóboltozata és lóhere formájú ablakai a korai középkor világát idézik. A templom központi éke a Szent-Kereszt szárnyasoltár, az egyik legrégebbi Erdélyben (1460). Jézus szenvedésének, keresztre feszítésének és feltámadásának jeleneteit ábrázolja. 1659-ben épített orgonája mintául szolgált a csiki, szárhegyi, udvarhelyi orgonáknak. 

Az erődben a helyi szász közösségek életét bemutató néprajzi kiállítás is helyet kapott, hűen tükrözve az itteni német ajkú lakosság évszázados küzdelmeit. A prázsmári farsang keretében palacsintafesztivál kerül megrendezésre. A szász hagyományok továbbélnek a télbúcsúztató rendezvényen népzenében és ruhaviseltben egyaránt.

Gyakorlati tudnivalók

Megközelítés: Prázsmár (Prejmer) Brassótól északkeletre fekszik, a 11-es úton 12 km után jobbra térünk a 10-es útra, ahonnan még 6 km Prázsmár. Az erődtemplom a falu közepén található.

Nyitva tartás: nyáron K-P 09.00-17.00, Szo: 9.00-15.00, télen K-Szo 9.00-15.00

Belépő: az erődtemplom szabadon látogatható

Felső fotó: Neighbor's goat, commons.wikimedia.org, Cc BY-SA 3.0 ro