Az erdélyi szászok legjelentősebb temploma

Nagyszeben egyik legfontosabb látnivalója, az Óváros képét uraló, gótikus stílusú, monumentális evangélikus püspöki székesegyház. Az erdélyi szászság egyik legfontosabb templomán több kor stílusa is nyomot hagyott, de alapvetően a gótikus emlékek a legmeghatározóbbak.

A templom története

A templom elődje a XII. század második felében román stílusban épült, háromhajós köríves szentéllyel bírt. Az egy évszázaddal későbbi építkezés alapjait ugyan meghatározza a román stílusú bazilika, de két évszázad alatt teljesen átépítik a ma látható, impozáns méretekkel bíró gótikus formára. A XV. században már szentélye és ablakfestményei is elkészülnek, a préposti vagyonnak köszönhetően kápolnája is épül, az utolsó időszakban, 1520-ra épül meg hatalmas, négy fiatornyos sisakja, melynek költségeit részben Mátyás király adományából fedezik.

A templom látogatása

Az impozáns evangélikus székesegyház a szebeni óváros egyik legromantikusabb terén, a Huet téren magasodik, az eredetileg katolikus templom 1320 és 1520 között épült, Maria Kirche néven. Különlegesen szép, csúcsos sisakú tornya 70 méteres magasságával a legmagasabb pont a városban. A középső toronysisakot négy kisebb, szintén csúcsos fiatorony veszi körül, melyek a középkori Nagyszeben városi kiváltságait jelképezték.

A templom külseje egyszerű, a tömegek mesteri elosztásával hat a térre. A háromhajós, keresztalapú templomnak négy gótikus kapuja van. Apszisát nyolcszögű szentélyének három oldala alkotja. Figyelemre méltó a templom nyugati homlokzata elé épített helyiség, ahol lelkészek, főemberek érdekes síremlékei láthatók, a legrégebbi XV. századi. A nyugati főbejárat az előtérbe emelt torony alján vezet át.

A templom belső terének ékessége a szentély bal oldali falán látható gyönyörű freskó, Johannes Rosenau szász festő alkotása 1445-ből. A jó állapotban lévő falfestmény Jézus keresztre feszítését ábrázolja egy festett, gótikus keretben. A kereszt körül álló alakok a festő korában divatos ruházatot viselnek. A bal oldali kereszthajóban a templom eredeti szárnyas oltárának nyolc képe látható, melyet 1545-ben, a reformáció idején cseréltek fel egy másik oltárral. Ugyanerről a régi oltárról való a jobb oldali kereszthajóban látható megrázó erejű festmény Jézus kereszthaláláról.

Híresek a templom XVII.-XVIII. századi, díszesen faragott barokk epitáfiumai, melyek a főhajó bal oldali falán találhatók. A templom nagy előcsarnokában, az ún. ferulában a város XVI.-XVII. századi vezetőinek – polgárok, kereskedők, szenátorok, polgármesterek, szász grófok – sírköveit láthatjuk, az alkotások az akkori kőfaragók művészi munkái.

Figyelemre méltóak még a gyönyörű mérműves gótikus ablakok, a középhajó bordás boltozata és a gazdagon faragott gyámkövek és boltozati zárókövek. Az evangélikus templom hatalmas, 6000 sípból álló orgonája is páratlan látni- és hallanivaló műremek.  A templom tornyába is felmászhatunk, a kilátás a városra, mondanunk sem kell páratlan.

Georg Daniel Teusch evangélikus püspök (az erdélyi szászok szellemi és politikai vezére) méltóságteljes szobra fogadja a látogatót a templom déli kapuja előtt jelezve a reformáció után felvett felekezeti hovatartozást is.

Gyakorlati tudnivalók

Cím: Sibiu, Piaţa Huet

Nyitva tartás: tavasztól őszig H-Szo 9.00-20.00, V 11.00-20.00, télen minden nap 9.00-15.00

Belépő: a templom szabadon látogatható