Mesebeli tájban romantikus erőd

A Szászsebestől pár km-re fekvő Kelneken, már messziről látszik XIII. századi vára, mely nem lenyűgöző méreteivel, sokkal inkább festői fekvésével és romantikát árasztó hangulatával vált a kirándulók kedvelt látnivalójává.

A vár története

Chil de Kelling gróf, egy szász nemesi család sarja kezdi építését a XIII. században, a várat két évszázaddal később a falu lakóira hagyományozza az 1439-es török ostrom és megszállás után. Erősítését a szász lakosság kezdi meg a XVI. század első dekádjában kaputoronnyal és falakkal, belső szabálytalan kör alakú udvarában gótikus kápolnát is emelnek. Még ebben a században az öregtorony két emelettel bővül, újabb várudvar is átadásra kerül. Gótikus csarnoktemplom is épül többszögű szentélyzáródással, azonban ez ma már nem látható, ugyanis a XIX. században elbontásra került.

A mintegy 20 méter magas torony tüzelési távolsága jelentősen megnövekszik, komoly stratégiai előnyhöz juttatva az ostromlott várnépet. A belsővár falában a régióra jellemző családi tárolókamrákat létesítettek, hogy veszély esetén ide menekíthessék vagyonukat a környék lakói. Mihály vajda és a tatárok támadása is megbicsaklik falai előtt (1599; 1658), ám a XVIII. században elhanyagolttá válik, romlása megindul. Az 1962-64 közötti években restaurálják a várat, kápolnáját is megmentik.

A vár látogatása

A faluközpontból jól látható és egy kis ösvényen könnyűszerrel megközelíthető az alacsony magaslatra épült, kettős, kör alakú falgyűrűvel ölelt vár. A várudvaron az evangélikus kápolna ugyan egyházi funkciót már nem tölt be, de falai közt napjainkban történelmi és képzőművészeti kiállításokat szerveznek. A nyugati homlokzat kapuja a szászsebesi templom mintájára készült késő gótikus stílusban, építése 1540-re tehető. Figyelemre méltó, szép, reneszánsz virágmintás festett karzata 1733-ból, fa szószéke és a korabeli freskók.

A várudvaron lévő másik épületben néprajzi gyűjtemény tekinthető meg. A vaskos, magas toronyból szép kilátás nyílik a festői környékre. A Szászföld jelentős vára a kelneki, turisztikai értékét a mesebeli táj is növeli. Jó állapotban, gondozottan várja a látogatókat, az erődtemplom az UNESCO műemléki védettsége alatt áll.

Gyakorlati tudnivalók

Megközelítés: Kelnek (Câlnic) Szászsebestől (Sebeş) 13 km-re délkeletre fekszik a nagyszeben felé tartó 1-es főúton közelíthető meg, a főúttól egy 4 km hosszú bekötő úton.

Nyitva tartás: amennyiben zárva találjuk a várat, a várhoz induló ösvény elején lévő evangélikus lelkészi hivatalban érdeklődjünk.

Felső fotó: Deák Zsolt, commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0 RO