Az erdélyi gótikus építészet szimbóluma

Az erdélyi szászok egykori székhelye, Brassó óvárosában áll a szász evangélikus Fekete templom, mely Románia legnagyobb gótikus temploma. Furcsa elnevezését 1689-ben kapta, ekkor a Habsburgokkal dacoló szász lakosság ellenében gyújtják fel a várost, a gomolygó füst kormozza feketére falait. Az erdélyi gótikus művészet szimbólumaként számon tartott impozáns templom török szőnyeggyűjteménye és csodálatos orgonakoncertjei is csábítóvá teszik a Brassóba látogatók részére.

A templom története

Építési munkálatai 1383-ban kezdődtek meg az egykori román stílusú Szent Katalin templom helyén Thomas Sander plébános szorgalmazására. Csaknem 10 esztendeig, 1477-ig tartanak a gótikus épület munkálatai, ekkor Szűz Mária védnökségének ajánlva szentelik fel. A reformációnak köszönhetően 1542-ben lett az egytornyosra épített templom az evangélikusoké, így az első német nyelvű istentiszteletet itt tartották Erdélyben. Ebben az időszakban a mellékoltárokat eltávolítják, átfogó javítási munkálatok folynak, pillérekkel erősítik meg a diadalívet, új oltárt húznak. Luther ajánlására Honterus János lett lelkésze, ma az épületnek helyet adó fő tér viseli nevét. Tornyának déli oldalán szoborral is emlékeznek a nagy formátumú hitemberről. 

1689. április 21-én a császári katonaság gyújtogatása révén a templom is kiég. Évtizedekig tart felújítása, új szószékre, oltárra, sőt teljes tetőszerkezet-cserére is szükség van. A munkákban danzigi mesterek is jeleskednek.   Szembeötlő erősítései és pillérrendszerei a XVII. században gyakori földrengések kárai ellenében készülnek. Az I. világháború félbeszakítja az újabb helyreállítási munkákat, végül hosszadalmas (1969-1999) fáradozásoknak köszönhetően érte el napjaink rendezett állapotát.

A templom látogatása

Brassó belvárosában, az egykor várfallal körülvett régi városrész főterén áll. A Fekete templom lenyűgöző méreteivel (88 m X 26 m) 65 méter magas tornyával csodálatos látványt teremt belső terében háromhajós oszlopcsarnokával és gótikus ablakaival.

A templom hosszú, gótikus ablakai, szűk és maga középső hajója a gótikus templomokra jellemző magasztos hangulatot árasztanak. A három egyenlő magasságú hajót öt pillérpár választja el egymástól.

Különleges kincse a több mint száz darabból álló, Kis-Ázsia hírneves szőnyegközpontjait képviselő anatóliai szőnyeggyűjteménye, mely a város gazdag polgárainak egykori adományaiból állt össze. Figyelemreméltó festett, kőből faragott szószéke Mózes-ábrázolással és neogótikus oltára is. Hazai vonatkozású a jobb oldali hajó oldalkápolnájának freskója alatt Mátyás és Beatrix címere, valamint a szószékkel szemben a Hunyadi-címer.

Az egykori céhek tisztségviselőinek 1700-as évekből való, díszesen festett padjait több helyen is láthatjuk a templomban. A torony alatt a templom történetének kiállítása látható. 6300 kg-os harangja Erdélyben a legnagyobbnak számít, ünnepeken és jeles alkalmakkor szólaltatják meg. A templom másik büszkesége a XIX. század közepén (1839) készült 4000 sípból álló Buchholz orgona, Románia legnagyobb orgonája. Jelentős középkori miseruha és klenódium (ereklye) gyűjteménye is van.

Gyakorlati tudnivalók

Cím: Biserica Neagră, Braşov, Curtea Johannes Honterus, Nr. 2

Nyitva tartás: H-Szo: 10.00-17.00, télen H-Szo 10.00-15.30

Belépő: 4 lej, kedv.: 2 lej