Gótikus gyöngyszem Sopron középkori városfalán kívül

Sopron legrégibb plébániatemploma, a XIII. századi eredetű Szent Mihály templom a középkori városfalon kívüli temető mellé épült.

 

A templom története

Az eredeti épületet az 1200-as években román stílusban emelték, majd a XV. században gótikussá építették át. Egy 1728-as tűzvész után a kor szellemének megfelelően barokk köntöst kapott az épület, de mai formáját a híres soproni építésznek Storno Ferencnek köszönheti, aki egy újabb rekonstrukció során eltüntette a barokk jellegzetességeket, és neogótikus stílusban alakította át a templomot.

A templom és környezete

A templom külsején és belsejében is váltakoznak az eredeti gótikus és a 19. századi neogótikus elemek. Ez a kettősség jellemzi az egész templomot, a jól sikerült átalakításnak köszönhető, hogy gyakran csak az avatott szem tudja megkülönböztetni az eredeti középkori részeket a neogótikustól. Eredeti például a torony alsó szintje, a szentély bordás boltozata, a főhajó oszlopfői és az ülőfülkék. A barokk korból egyedül a főoltárkép maradt meg, a mellékoltárok képeit többnyire Storno Ferenc festette.

A templom mellett áll a szintén 13. századi egykori csontház, a ravatalazóként használt Szent Jakab kápolna. Abban az időszakban keletkezett, amikor az építészetben még jelen voltak a román stílus bizonyos elemei, de már elkezdődött a gótika térhódítása.

Az épület egy szabályos nyolcszög alakú rotunda, gótikus ablakokkal. A templom felé néző román stílusú bélletes kapuzat timpanonjában érdekes domborművet találunk, középen egy életfa, két oldalról pedig egy-egy sárkányfigura.

A hangulatos templomkertben a keresztút stációit és régi sírköveket találunk.

 

Gyakorlati tudnivalók

Nyitva tartás

A templom csak a vasárnap délelőtti mise idején ill. rendezvény esetén van nyitva, de az előtérből be lehet kukucskálni a belső térbe, és a templomkertbe is be lehet menni, a templomot és a kápolnát is szabadon körüljárhatjuk.

Cím: Sopron, Szent Mihály út