Középkori gyöngyszem a Mátra lábainál

A tari Árpád-kori katolikus templom egyedülálló művészeti értéket képvisel a Palócföldön. A falu legmagasabb pontján álló, erődszerű fallal körbevett Szent Mihály-templom három építészeti kor, a román, a gótikus és a barokk nagyszerű harmonikus kombinációja, melynek festői hátterét a kéklő Mátra hegyei adják.

Háromkaréjos szentélye, középkori freskótöredékei a magyar középkori egyházművészet szép emlékei. A faluból nézve csak a barokk harangtorony látszik, ahogy egyre jobban közeledünk a templomhoz, úgy bontakoznak ki a korábbi évszázadok építészeti szépségei.

A templom története

A XIII. század közepén épült egy kis, zömök egyhajós román stílusú templom, a XIV. században az épületet egy gótikus hajóval bővítették, majd a második gótikus átépítés során 1412 és 1448 között ismét bővítették a templomot, és megépítették a szentély három, félköríves, gótikus karéját. A bővítések a környék legendás urainak a Tari családnak köszönhetőek. A török időkben romossá lett templomot a XVII. század végén építették újjá, majd a XVIII. században teljesen átalakították. Sekrestyét építettek hozzá és ekkor emelték barokk tornyát is. A legutolsó hozzátoldás 1845-ben történt, amikor a torony homlokzata elé egy klasszicista stílusú timpanonos előcsarnokot építettek.

A templom leírása

A kis dombon álló, középkori, alacsony, fehérre meszelt erődfallal körülvett templomra a legszebb rálátás a mellette lévő magaslatról kínálkozik, ahol Tari Lőrinc egykori udvarházának egyetlen megmaradt falmaradványa tornyosul.

A templomot temető veszi körül, néhány régebbi sírkő a falon belüli kertben is látható. A templomot érdemes körüljárnunk, legszebb része a szentély három gótikus karéja. A középső rész a legrégebbi, román kori emlék a templomban. Figyelemreméltóak a szentély két szélső karéján látható csúcsíves ablakok, ill. a középsőn egy élére állított négyzetes ablak. A templombelsőben fennmaradt néhány középkori freskótöredék is. A barokk fő- és a mellékoltárok XVIII. századiak, a klasszicista szószék 1840 táján készült. A szentély érdekessége, hogy a barokk oltárt nem középen, hanem attól jobbra állították fel, így sokkal jobban érvényesül a templom középkori jellege.

Gyakorlati tudnivalók

Cím: Tar, Petőfi S. u. 7.

Nyitva: A templom csak előzetes bejelentkezéssel látogatható!

Telefon: 06/20/828-0950, 06/32/470-330

Megközelítés: Tar község a Hatvan és Salgótarján közti 21-es főút mellett fekszik, a pásztói leágazás után tábla mutatja a faluba vezető utat. Miután átjöttünk a síneken, a falu főutcájából, a Szondy utcából balra ágazik le a Petőfi utca, amely a temetőhöz és a templomhoz vezet, a templomot megkerülve az úton kis parkolót találunk.