Kőtenger, andezitcsúszda, panoráma egy rövid körtúrán

A Cserhát megannyi természeti csodái közül kiemelkedik a Bér felett magasló Nagy-hegy oldalában található andezitömlés, mely egyben hazánk egyik legjelentősebb geológiai képződménye is. Az Európában is egyedülálló földtani ritkaság ráadásul kellőképpen látványos, ívelt, oszlopos, csúszdaszerű formájával. Mellette pedig egy meghökkentően különleges, terjedelmes kőtenger borítja be a meredek hegyoldalt, ráadásul az Andezit-csúcs tetejéről mesés kilátást is élvezhetünk a bukolikus nógrádi tájra. A geológiai értékeket a Novohrad-Nógrád Geopark információs táblái és a nemrég épült Kőtár ismerteti a látogatókkal közérthető módon.

A túra hossza: 6,2 km

A túra időtartama: 2,5 óra

Szintkülönbség: 230 m fel, ugyanennyi le

Kiindulópont:

Bér, evangélikus templom alatti tér. Az óvoda és a szemben lévő I. világháborús emlékmű előtt, az út szélén tudunk parkolni. Megközelíthető a Hatvan – Salgótarján közti 21-es főútról, az apci lehajtónál jövünk le, majd Szarvasgede-Kisbágyon-Szirák községeken keresztül megyünk a zsákfalu Bérig. A templomhoz a falu főutcáján végig kell hajtani, a Fő tér Y alakú elágazásánál a bal oldali úton menjünk tovább. Tömegközlekedéssel nagy áldozatot kíván Bér elérése, a Budapest Stadionoktól induló 430-as Volánbusz két óra alatt ér Bérre és nagyon ritkán közlekedik.

A túra jellege:

Közepesen nehéz gyalogtúra, az andezitömlésig jól jelzett turistautakon. A hegyet délről megkerülő jelzett út nagyon ritkásan jelölt, majd később teljesen jelöletlen erdei utakon, szekérutakon, ösvényeken jövünk vissza a faluba. Ezen a második szakaszon kitűnő tájékozódási képesség és egy megbízható térképes applikáció vagy egy pontos GPS készülék szükséges! Kezdő vagy sietős túrázók inkább ugyanazon az úton térjenek vissza a Nagy-hegyről Bérbe. Az andezitcsúszdához és a kőtengerhez vezető Zöld és Zöld körút jelzésű ösvények nagyon meredekek és kövesek, óvatosan másszunk fel és le a mohos, csúszós sziklákon, különösen mély avar vagy hó idején! Bokát jól tartó túrabakancs viselése erősen ajánlott!

A túra leírása

Bér központjából, a dombon álló evangélikus templom alatti térségről indulunk, ahol feltűnnek a régi, többnyire a XIX. századból származó kőpincék. A falu házait a Zöld + jelű úton hagyjuk el, mely egyben a Mária-út útvonala is. A Bér-patak völgyében emelkedünk lassan, majd kiérünk egy hosszúkás tisztásra, széles szekérutunkról jól látszik előttünk a Mulató-hegy erdős tömbje. Feljebb egy jelzőtáblás elágazáshoz érünk, ahol jobbról csatlakozik hozzánk a Zöld sáv jelzés, de pár méter után, az újabb elágazásnál balra fordulunk a táblával is jelzett Zöld jelzésre a Nagy-hegy felé. Itt már a Kőtár betonoszlopa is megerősít, hogy balra kell menni a geológiai értékek felé. Velünk jön még a Máriabesnyőre tartó Kék Mária-út is, a Sárga színű Mária út, pedig a Zöld kereszttel együtt egyenesen fut tovább Vác irányába.

A tágas tisztás szélén lassan emelkedő földútról, jobbra kibukkan a távolban a Szanda jellegzetes kettős kúpja, majd beérünk az erdőbe. Folyamatosan emelkedő gyalogutunkon negyedóra alatt felérünk a Nagy-hegy hűvös északi oldalába, ahol a betonból épült Kőtár építménye áll. Több kőzetmintát is megvizsgálhatunk, információs táblákon ismerkedhetünk meg a környékre jellemző kőzetekkel, típusaival, tulajdonságaival. A fák között már felsejlik az andezitömlés és a jobbra lévő szürke kőtenger is. A Zöld és a Zöld körút jelzéseket követve veselkedjünk neki a meredek, köves hegyoldalnak. Közvetlenül az andezitömlés ívelt csúszdájának aljában, fekete gránittömb emlékeztet az itt működő Holczer-bányára. Az 1900-as évek elején nyitott bánya jó minőségű andezitjéről volt híres, melyet egészen az 1980-as évek elejéig bányásztak itt. A kőfejtés nyomán kerültek felszínre a 15 millió éve, a vulkáni tevékenység utáni kihűlés során keletkezett oszlopok.

A szürkés, részben mohával fedett andezitcsúszda ritkasága annak köszönhető, hogy a hegyet felépítő piroxénandezit nagyon ritkán képez oszlopos elválást, melyhez ráadásként, itt még az oszlopok íveltsége is hozzájárul. A sötétszürke színű, tömör andezit 30-40 cm átmérőjű, öt- és hatszögletű, 8-10 méter magas oszlopai csaknem függőleges helyzetűek, míg alsó részük 70 fokos szögben hajlik el. Részletes infókat tudhatunk meg kialakulásukról a tövében álló információs tábláról. Menjünk még feljebb a jelzett ösvényen, mely igazi fantasy filmbe illő, mesebeli tájon kapaszkodik a mohalepte, emberfej nagyságú kövek, girbe-gurba fák közt a meredek oldalban. Az andezitömlést oldalról is meg tudjuk figyelni, innen rajzolódik ki legszebben a csúszdaszerű, ívelt forma. Kitaposott csapáson, kissé balra tartva érünk fel a Nagy-hegy andezit kúpjának tetejére, ahol megpihenhetünk a lapos sziklákon, élvezve a cserháti domborulatokra nyíló, részleges kilátást.

Ereszkedjünk vissza a jelzett ösvényre, forduljunk balra, átmegyünk a megdöbbentően nagy szürkés kőtengerhez, a jelzések egészen a kőfolyás széléig vezetnek. A jelzett út végén a kőtengerről a Szanda kettős csúcsának látványa adja hátteret. Innen a gyakorlottabbak fel tudnak mászni a Nagy-hegy (402 m) legmagasabb pontjára, ahonnan csodás kilátás nyílik a Cserhátra, a horizonton a Börzsöny vonulatára. A Zöld körút jelű ösvényen ereszkedjünk le nagyon óvatosan, a köves, sziklás talajon, vissza a Kőtárhoz. Sietősök, kevésbé gyakorlott túrázók innen ugyanazon az úton tudnak visszasétálni a faluba, így a túra hossza összesen mintegy 5 km hosszú. Amennyiben nem szeretnénk ugyanott visszamenni, forduljunk balra a Zöld sáv jelzésű útra, mely északról kerüli meg a Nagy-hegy tömbjét. Egy darabig még egész sűrűn találunk jelzéseket, de miután a Mária-út jobbra tér le, a Zöld sáv jelű út pedig balra megy tovább, át a Nagy-hegy nyergén, a jelzések száma erősen megcsappan. Innen már többnyire csak megérzéseinkre, de főleg a GPS alapú applikációkra hagyatkozhatunk. A „jelzett” út először jobbra fordul, majd később élesen balra térve ereszkedik le a hegyről. Lejjebb, a térkép szerint jobbra tér le a Zöld, a terepen ennek nyomát nemigen láttuk, viszont az egyenesen futó már jelöletlen ösvény egy keresztező útba fut, melyen balra kanyarodva mintegy 10-15 perc kényelmes gyaloglással bukkanunk ki egy terebélyes szántóföld szélén. Itt élesen balra fordulva megyünk fel  az erdő szélén, egy földúton, feljebb szép kilátást élvezve Bérre és környékére. Egy magaslesnél elhagyjuk a szekérutat, balra térünk be egy kis csapáson az erdőbe, és pár méter után egy keresztező földúthoz érünk, melyen jobbra fordulva sétálunk vissza a faluba. A temetőnél érjük el a települést, aszfaltúton érünk a házak közé, majd jobbra térünk le a templomhoz vezető közbe. A barokk stílusú evangélikus templom mellett, jobbra vezet le a gyalogút, régi pincelejáratok mellett kiindulási pontunkra.