Barokk gyöngyszem az Őrség kapujában

Az Őrség legszebb és legimpozánsabb barokk egyházi építészeti emléke, a Szentgotthárd jelképének számító Ciszterci templom és kolostor épületegyüttese. Az egységes barokk berendezésű templom melletti kolostorépületben ma a polgármesteri hivatal működik.

A templom és kolostor története

A ciszterci szerzetesek 1138-ban Franciaországból érkeztek Szentgotthárdra, apátságot alapítottak, majd gazdálkodásba kezdtek. Az apátság uradalmait a környék földesurai a Széchyek birtokolták, akik 1556-ban elűzték a cisztercieket, majd megerősítették és fallal vették körül az épületet. A török hódoltság alatta az épületek állapota igencsak leromlott, majd az 1600-as évek elején a Habsburg csapatok felrobbantották, és idővel teljesen elpusztult.

A városba a ciszterciek az 1700-as évek első felében térhettek vissza, majd nyomban építkezésbe is kezdtek. Először a kolostorépületet emelték az egykori erődítmény területén, 1746-ban készült el a híres bécsi udvari építész Franz Anton Pilgram tervei alapján, majd 1748-ban kezdtek hozzá a templomépítéshez, amely több mint húsz éven át tartott. A templom végső felszentelésére 1779-ben került sor.

A szerzetesi élet a II. világháború után szűnt meg, jelenleg a templom a Nagyboldogasszony plébániaként működik, a kolostorépületben pedig a polgármesteri hivatal kapott helyet.

A templom leírása

A klasszikus Habsburg-sárgára festett templom igazán impozáns méretekkel büszkélkedhet, 50 m hosszú, 60 méter magas tornya egy gigantikus 40 mázsás harangot rejt. A főbejárat fölötti díszes homlokzaton az apátságot újraalapító heiligenkreuzi és a szentgotthárdi apátság címere látható.

A templom belső terének legértékesebb részei a festészeti munkák, elsősorban a szentgotthárdi csatát ábrázoló kupola freskó, amely Stefan Dorffmeister alkotása. A főoltáron elhelyezett képet Matthias Gusner heiligenkreuzi laikus ciszterci szerzetes festette. Ő készítette a szentélyboltozat és a templomhajó második boltszakaszának mennyezeti freskóját is, ami János próféta látomását örökíti meg.

A XVIII. századi rokokó berendezések közül figyelemreméltó az aranyozott szószék, a faragott orgona, valamint a feketére pácolt, intarziás, faragott tölgyfapadok, amelyek Schrezenmayr Gáspár cisztercita fráter munkájának eredményei. A sekrestyefolyosó falában középkori és reneszánsz sírkövek láthatók. Érdemes még szemügyre venni a templom korabeli csillárjait is.

A kolostorépület

A templom mellett álló kolostorépületben jelenleg a polgármesteri hivatal irodái találhatók. Az egykori apáti szoba ma a polgármester dolgozószobája, a hajdani refektórium, vagyis ebédlő pedig házasságkötő teremként funkcionál.

Gyakorlati tudnivalók

Cím: Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Telefon: +36 94 553-010

Nyitva tartás

A templom napközben nyitva van, a kolostorépület egyes részeit hivatali időben kérésre megmutatják.

http://szentgotthard.plebania.hu