Az ország legrégibb, ma is működő temploma

A Mátra délkeleti lankáin, a Tarna völgyében, Tarnaszentmárián, a falu közepén magasodó kis dombon áll hazánk legkisebb, legrégibb, még ma is működő temploma. A szerény kis épületben, az ódon falak között, több mint ezer éve folyik aktív hitélet.

A templom története

Az épület eredete, pontos építéstörténete máig nem teljesen tisztázott. Feltételezések szerint a templom alapítása, Géza fejedelem követeinek, köztük Géza öccse, Mihály herceg, 973-as quedlinburgi látogatására vezethető vissza. A nagy valószínűséggel a X. század utolsó harmadában épült templom stílusa, szerkezete egyértelmű bizánci hatásról árulkodik.

Egyes szakemberek szerint az épület belsejének kialakítása, díszítése arra utal, hogy egykoron igen magas rangú emberek nyughelye, illetve világi használatú tanácskozóhely volt.

Az eredeti kora román kori épülethez a XIX. században toldották a nyugati, tornyos épületrészt.

A templom leírása

A falu közepén lévő kis dombon álló templomot érdemes körbe sétálnunk. Jól elkülöníthető az eredeti, ódon templom a később hozzáépített résztől. A templom ősiségét kitűnően kiemelik a csupasz kváderköves falak és a jól sikerült fazsindelyes tető. Az épület talán a patkó alakú szentély felől a legszebb.

A templom külső falain is megmaradt néhány középkori faragás, a déli falon láthatunk egy ún. szalagfonatos Salamon-csomót, melynek a középkori hiedelemvilág szerint bajelhárító hatása volt, ezért a felszentelt helytől távol tudta tartani a Gonoszt.

A torony alatti bejáraton át jutunk be az épületbe. Belépve jól látható, hol kezdődik a régebbi épület, helyét szintváltozás is mutatja. Szemben láthatjuk az emelt szintű, háromkaréjos szentélyt, benne egy, az ódon környezettől kissé elütő barokk oltárt az oltárképpel.

A hajó ékessége a körbefutó faragott kőpadka, valamint az azon álló hat darab, az oldalfalakba bekötött karcsú, faragott, alulról felfelé keskenyedő oszlop.

A szépen faragott, fonatos-indás díszítésű padkán a tanácskozások idején valószínűleg igen fontos, magas rangú emberek ülhettek.

A kis templom alatt egy még apróbb altemplomot találunk, melyben egy sírt láthatunk. A sírt már réges-régen kirabolták, feltételezések szerint egykor különösen nagytiszteletű ember nyughelyeként szolgált.

Gyakorlati tudnivalók

Cím: Tarnaszentmária, Egri út 1.

Nyitva tartás

A templom csak bejelentkezéssel látogatható, sajnos az eddigi sekrestyés, kinek a telefonszámán kellett bejelentkezni, már nem tud beengedni a templomba. Érdemes a templom mellet lévő polgármesteri hivatalban érdeklődni. Van kulcsuk, be tudják engedni az érdeklődőket.

Telefon: (36) 359 333 (munkaidőben)

http://www.tarnaszentmaria.hu