Látomásból búcsújáró kegyhely

A garamszentbenedeki bencés templom a közép-európai koragótika egyik legszebb emléke, főkapuja a jáki templom bejáratának szépségével vetekszik. Szlovákia második legnagyobb kolostora az egyik legrégebbi magyar bencés apátság. Az egyházi funkciók mellett török elleni végvár és búcsújáró kegyhelyként is számon tartott ez a titkokkal és legendákkal övezett ódon hangulatú apátsági épület.

A templom története

Garamszentbenedek (Hronsky Beňadik) a Garam jobb partján terül el, a bencés apátság temploma már 1075-től áll itt. Az apátság alapításáról szóló legenda Géza fejedelmet említi, aki egy vadászat után a Garam partján megpihenve fényt pillantott meg a túlparton. Látomása során arra az elhatározásra jutott, hogy ezen a helyen Szent Benedek tiszteletére templomot emeltet. A király igen nagyvonalúan adományozott a szerzeteseknek birtokokat, több falut, sőt még aranybányát is.

Háromhajós, kora gótikus arculatát Nagy Lajos királyunk idejében nyeri el, ekkor háromhajóssá terebélyesedik. Később, a XV. században huszita rongálás következtében komoly renoválásra szorul, ekkor kezdi elveszíteni egyházi jellegét, a XVI. században már a török elleni végvári rendszer csekély helyőrséggel megerősített pontja. Sokat szenvedett a töröktől, 1599-ben fel is gyújtják a portyázó oszmán csapatok. A török, Bethlen Gábor és a császári csapatok egymásnak adják a kulcsot, mégsem az ostromok, hanem egy 1884-es tűzvész tesz benne akkora károkat, hogy majdnem teljes újjáépítésre szorul. A Simor János hercegprímás vezényelte munkák során kerül át innen a híres garamszentbenedeki úrkoporsó Esztergomba, mely ma a Keresztény Múzeum féltve őrzött kincse.

A templom látogatása

A rengeteg viszontagság és tűzvész ellenére a templom még ma is őrzi ódon hangulatát, kora gótikus stílusát. A templomba a jáki templom kapujának szépségével vetekedő főbejáraton át jutunk. A kora gótika egyik legszebb közép-európai emlékhelyeként nyilvántartott templom déli oldalhajója őrzi a Szent Vér ereklyét, melynek 1510-ben külön oltárt építettek. Veronika kendőjének részecskéjét pápai ajándékként Mátyás király közvetítésével nyeri el az apátság, később 1713-ban épül meg az oltár és az ereklye méltó helye, a Szent Vér-kápolna. A tabernákulum fölött elhelyezett Szűz Mária kegyszoborral együtt fontos búcsújáró hellyé vált a hívők számára a kápolna.

Az északi mellékhajó oltárán Szűz Mária, Szent Benedek és Szent Skolasztika XV. századi szobrai láthatók. A szentély hálóboltozatának egyik zárókövét Nagy Lajos címere díszíti. A bal oldali falon látható freskók Szent György legendáját örökítik meg. Figyelemre méltóak még a csodás festett üvegablakok. Az apátság alatt ma is kiterjedt pincerendszer húzódik, a templom sírboltjában az egykor nagyhatalmú Koháry család tagjai nyugszanak. A templom mellett található kőtábla szerint ez a hely Európa földrajzi központja.

Gyakorlati tudnivalók

Cím: Kostol sv. benedikta, Hronsky Beňadik

Megközelítés: Lévától (Levice) 18 km-re északra fekszik Hronsky Beňadik, Nyitrától  43 km-re keletre az R1-es autóúton. A templomot közvetlenül a főút mellett találjuk.

Nyitva tartás: jún-szept: H-P 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, Szo: 13.00-16.00, nyári szezonon kívül csak misék ideje alatt van nyitva a templom.

Belépő: ingyenes