Impozáns, viharos múltú sarokbástyás várrom

Közel Korpona régi bányavárosához, Hont vármegye északi részén áll régi idők néma tanújaként az egykori premontre-i monostorból büszke törökvédő erőddé lett bozóki vár. Árokkal ölelt erős falainak sarkában a négy szilaj bástyával hosszan dacolt az ellennel.  Bár a II. világháború során súlyos károkat szenvedett, udvarán még láthatóak a hajdani kolostor romjai is, izgalmas kirándulásra hívva az útra kelő turistát.

A vár története

A bozóki vár kalandos egyháztörténeti múlttal bír. A Szent István tiszteletére emelt (1124-31) bencés kolostor a premontrei kanonokok tulajdonlása alatt a vármegye életében kiemelt fontosságú ítélkezési és igazgatási jogokkal rendelkezhetett. Jólét, gazdagság, béke jellemzi az Árpád-házi uralkodók alatti esztendőket, a reformáció koráig azonban már több incidens árnyékolja be a prépostság életét.  Rozgonyi Simon feldúlja, huszita sarc alatt nyög, de a hitújításig tartja magát. 1530 fordulópontnak tekinthető Bozók életében, a kapzsi Balassa Zsigmond rátör a monostorra, a szerzetesek többségét lemészárolja, majd az épületet fallal, vizesárokkal veszi körül. Mindezt I. Ferdinánd jóváhagyásával, aki egyre aggasztóbbnak tartja a törökök általi fenyegetést, így az uralkodó nem ellenzi a vízivár kialakítását. Ostromálló várnak bizonyult, több ízben verte vissza az oszmán támadást. A Balassákról a Fánchy családra öröklődött, később ismét egy Balassa, Thököly Imre tábornoka beveszi, és felgyújtatja. Érseki birtokként leáldozóban van egykori dicsősége, először papneveldeként a XX. század elején már uradalmi cselédházként funkcionál. A II. világháborúban megrongálják, felújítását az utóbbi években kezdték meg.

A vár látogatása

A bozóki vár már messziről bizonyítja, hogy érdemes útba ejteni, jó állapotban lévő sarokbástyáival, szilárd négyszög alakban (85X85 méter) rendezett falaival impozáns látványt nyújt. Az erődítményen és a bástyákon kívül a hajdani kolostor romjai és az eredetileg román stílusban épült templom egy része maradt meg a várudvaron. A bástyák ablakain át az egykori kolostor falainak és az oldalában épült XV. századi konventház romjai sejlenek fel az udvaron, kifelé tekintve Bozók falu fehér templomtornyával. Gyalogszerrel és gépkocsival is gyakorlatilag a vár rácsos kapujáig megközelíthető.

Gyakorlati tudnivalók

Megközelítés

Bozók (Bzovík) a magyar határátkelőt, Parassapusztát Zólyommal összekötő 66-os útról leágazó 526-os úton érhető el. Korponától (Krupina) 6 km-re, a faluba érve jobbra lekanyarodva vezet a várhoz az út (Hrad Bzovík).

Nyitva tartás: a vár területe szabadon látogatható. Óvatosan sétálgassunk a várban, mivel csak részlegesen van helyre állítva, korlátok nincsenek.