Pompás barokk templom és kísérteties főúri kripta

A Léka főterén álló kora barokk Szent Miklós plébániatemplom belső terének gazdag díszítése, számos magyar vonatkozású emléke és az alatta húzódó Nádasdy-kripta miatt érdemel kiemelkedő figyelmet.

A templom története

A mai épület helyén álló régi templomot és ferences kolostort 1532-ben rombolták porig az átvonuló török csapatok. Az Ágoston-rendi kolostort és a kora barokk stílusú, görög kereszt alaprajzú templomot 1655-ben alapította Nádasdy Ferenc. A katolikus templom Pietro Orsolini olasz építész tervei alapján 1656-1663 között épült fel.

A templom leírása

Léka (Lockenhaus) barokk Mária-oszloppal díszített főteréről széles lépcsősor vezet fel a pilaszterekkel és párkányokkal tagolt timpanonos főhomlokzatú, hagymakupolás tornyú épülethez. A templomhoz jobbról kapcsolódik az egyemeletes, kora barokk kolostorépület.

A templom barokk és rokokó berendezése rendkívül gazdag. Az egész szentélyt kitöltő hatalmas főoltár 1656-ban készült, a párkányon Szent István és László magyar királyok szobraival. Érdekesség, hogy a szentély déli falán lévő két, Szent Katalint és Szent Sebestyént ábrázoló festmény modelljéül a templomalapító Nádasdy Ferenc és felesége Esterházy Julianna szolgált. A szabadon álló szentségtartó őrzi a lékai Mária-kegyképet.

Az északi keresztszárnyban lévő barokk Mária-oltár különlegesen szép, a kép a koronás Máriát, mint Magyarország Nagyasszonyát ábrázolja koronázási palástban, karján a kisdeddel. A képmező alsó részén Buda 1686-os ostroma, felette pedig a Nádasdy címer látható. Érdemes szemügyre venni még a pompás rokokó szószéket és a keresztrefeszítés-csoportot is, mielőtt lemegyünk a kriptába.

Nádasdy-kripta

A háromszakaszos, keresztboltozatú kriptába a templom bejáratától közvetlenül jobbra mehetünk le egy misztikus csigalépcsőn. A meglehetősen kísérteties hangulatú sírterem falait XVIII. századi Haláltánc témájú freskók díszítik, melyek egy része sajnálatosan össze van karcolva, firkálva. A kriptában a Nádasdyak mellett a velük rokon Draskovichok és Ágoston-rendi barátok pihennek.

Középen van a templomalapító Nádasdy Ferenc országbíró és felesége Esterházy Julianna vörös márvány síremléke, fehér márvány angyalszobrokkal. Vele szemben látható Nádasdy Tamás és felesége, Kanizsai Orsolya szép reneszánsz szarkofágja, melyet a pár térdeplő alakja és a két család címere díszít. A síremlékeket szinte mindig beborítják a nemzetiszínű szalagos koszorúk. A kripta másik különlegesen szép síremléke Nádasdy Lipót és felesége neogótikus ónkoporsója. Az oltáron a Fekete Madonna ruhába öltöztetett faszobra látható.

Gyakorlati tudnivalók

Cím: Lockenhaus, Hauptplatz 5

Nyitva tartás: a templom és a kripta minden nap reggeltől estig nyitva tart, szabadon látogatható