A magyarországi román kori építészet etalonja

Magyarország legjobb állapotban fennmaradt, leghíresebb román kori temploma a jáki templom. Ez a fenséges templom, mely az Árpád-házi királyok korából maradt meg, igazi dísze a környéknek és nem mellesleg az egyik legfontosabb, Európa-hírű egyházi műemlékünk.

Az épületen nyomon követhetőek az építészeti változások, alapvetően román kori építmény, gótikus stílusjegyekkel színesítve.

A templom története

A templom és a kolostor alapítója a Ják nemzetségből származó gazdag földbirtokos volt. Az építése 1214-ben indult, egészen 1256-ig elhúzódva, három szakaszban, hivatalos oklevélben először 1331-ben esik róla szó.  

A környék többnyire az Erdődy család tulajdonában volt, de rövid időre része volt Zrínyi birtokának is. Viharos történelme során megrongálták a törökök, megszűnt a szerzetesi élet – mára a kolostornak nyoma sincs. A templom az évek során számos restaurálásra szorult, hiszen a történelem és az idő vasfoga mindig megteszi a hatását. A barokk korban többször is felújították, hozzáépítettek, a középkori templom jellege alapvetően megváltozott, azonban szerencsére a szombathelyi püspök iránymutatásai alapján, és az országban a XIX. század végén divatos historizmus hatására nagyszabású helyreállítási munkálatok keretében 1896 és 1904 között Schulek Frigyes, a budapesti Halászbástya alkotójának vezetésével az eredeti román stílust varázsolták vissza a templomra.

Az átalakítás során egyúttal megszabadultak a korábbi barokk díszítésektől és oltároktól, és az eredeti román kori állapotnak megfelelően állították helyre a templomot.

A következő komolyabb munkálatok az 1980-as években zajlottak. Ekkor került a 11 mázsás új Mária-harang a templomba, a II. világháború alatt elvitt nagyharang helyett. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal irányítása alatt folyó restaurálás során elkészült az apostolok galériája, a nyugati kapuzat oromfala, a szobrok restaurálása, másolása. Kijavították a templom előtt álló Jakab kápolnát, illetve barokk oltárait.

1990-ben a sekrestyénél megtalálták a negyedik apszis alapját. Kiderült, hogy területén apáti kápolna állt. 1991-ben pedig a Mária-oltár restaurálásakor találtak rá a jáki gótikus szárnyas oltárra – együtt a négy eltűntnek hitt táblaképpel (Péter, Pál, Bertalan és Keresztelő Szent János) –, mely visszakerült egykori helyére.

2020 nyarától felgyorsult a templom teljes körű felújítása, 2022 húsvétja óta részlegesen látogatható a templom.

A templom leírása

A templom legismertebb része és legnagyobb ékessége a díszesen faragott, bélletes főkapu, mely fölött a fülkékben Krisztus és 12 apostola áll.

A templomhajóban figyelemre méltóak az oszlopfők és a hálóboltozatok faragott zárókövei. Régen számos gyönyörű falfestmény otthona volt, mára viszont csak a főszentélyben és a déli toronyban maradtak képek, illetve freskótöredékek.

A bal oldali oldalhajóban találjuk az 1991-ben megtalált gótikus szárnyas oltárt a táblaképekkel.

A Szent Jakab-kápolna a román korban, 1260 körül épült, s mai alakját a XVIII. századi renoválás után nyerte el. A négykaréjos alaprajzú, kettős kápolna román ikerablakain kívül a három barokk oltár érdemel figyelmet.

A látogatók a templom mögött apáti házban egy kiállítást is megszemlélhetnek, a templomnál végzett és a környékbeli ásatásokkor előkerült leletekkel.

 

Gyakorlati tudnivalók

Cím: 9798 Ják, Szabadnép u. 27

Nyitvatartás:

A templom felújítása folyamatban van, 2022. április 20-tól a munkálatok befejezéséig a jáki Szent György-templom restaurált belső tere korlátozott időben, hétfőtől péntekig 10 és 16 óra között látogatható.

Belépődíjak:

A felújítás ideje alatt a belépés díjtalan!

Telefonszám: (94) 356 014

http://www.jak.hu