Árpád-kori gyöngyszem

Szombathelytől 15 km-re délkeletre találjuk a régió, a jáki templom mellett, legfontosabb román kori műemlékét a csempeszkopácsi Szent Mihály-templomot. A falurész közepén, egy mesterséges dombra emelték az egyszerű külsejű, egyhajós, félkörzáródású szentélyű templomot, mely a román kori falusi építészet egyik legkiemelkedőbb emléke.

A templom története

A templom építésének pontos körülményeiről írásos emlékek nem maradtak fenn, de kapujának a jáki temploméval való hasonlósága miatt arra következtethetünk, hogy jáki vagy esztergomi mester készíthette. Az első építési periódus során, 1250 körül készült el a templomhajó és a szentély, a torony pár évvel később. Az itt zajló kutatások során falaiból római kori téglákat és sírkőtöredékeket tártak fel, ezzel bebizonyítva azt, hogy már egészen régen is állt itt valamilyen építmény. A 16. században rövid időre evangélikus, majd ismét a katolikus egyház fennhatósága alá került. Egészen a 19. századig egy elpocsolyásodott tó vette körül. Az 1960-as években átfogó restaurálás keretében állították helyre az épületet.

A templom leírása

A sötétvörösre égetett téglából falazott épület nyugati homlokzata előtt áll a kétemeletes, ikerablakos, négyzetes torony. A déli oldal fő dísze a timpanonnal záródó bélletes kapu. A kapu feletti dombormű egyértelműen a jáki iskola hatása, Agnus Dei (Isten báránya) két, saját farkéba harapó sárkány között.

A szentély íves falán látható részletek: az apostolfigurák egyidősek az épülettel, az 1200-as években készültek.

A templombelsőben látható falképek a 13.-15. századból származnak, a Szentháromságot ábrázoló barokk oltárképet Dorfmeister István készítette a XVIII. században, a kép kerete is figyelemre méltó iparművészeti remekmű.  

Az északi oldal falán a bűnbeesést, a délin pedig a megváltás ábrázolását láthatjuk, a kupolával fedett apszis falát három allegorikus, az erényeket megjelenítő angyal, a hajót virágcsokrok díszítik. A diadalív reneszánsz motívumokkal ékesített.

A templom körül a középkorban plébániai vásárokat rendeztek, e hagyomány mentén rendezik meg évente, Szentháromság vasárnapján a „Középkori Vasárnap” nevű közkedvelt rendezvényt.

Gyakorlati tudnivalók

Cím: Csempeszkopács, Árpád tér 11.

A templom csak előzetes bejelentkezéssel látogatható!

Templom nyitásához kérem hívja: Cziráki Istvánt 06 20 576 8900.

Csoportos, busz, zarándoklat látogatók előzetes időpont egyeztetéséhez legkésőbb az érkezés előtt pár nappal kell érdeklődni a fenti elérhetőségeken. 

E-mail: cziraki.istvan@vipmail.hu