Felszeg legszebb református temploma

A Kalotaszegen átutazó turista számára a gyönyörű népviseletek mellett a környéken jellegzetes kalotaszegi templomok jelentik a fő látnivalót. Ezek közül is festői környezetbe ágyazva, a négy fiatornyos, fazsindelyes magyarvalkói templom az, melyet a legszebbnek tartanak.

A templom története

A magyarvalkói református templom alapjait a falu feletti dombra ferences rendi szerzetesek építették román stílusú kis kápolna formájában 1261-ben. Gótikus stílusú, támpilléres, sokszögű szentéllyel 1452-ben bővítik ki. Szép sekrestyebejárója is ekkor készül. A Valkai család nevéhez fűződő átalakítást évszám örökíti meg a délkeleti pillérbe vésve.  100 esztendővel később épül masszív tornya, jellegzetes fazsindelyes, fatornácos, fióktornyos sisaktornyát azonban csak az 1770-es években kapja meg. Ekkortól viseli magán a kalotaszegi stílus jellegzetes alakját. Még a XVII. században kőfallal veszik körül, ez később Rákóczi Györgynek köszönhetően kettős védfallá erősödik.  Belsejében a kazettás mennyezet és faragott, magyar nyelvű feliratú festett szószék is a XVIII. századi csinosítások eredménye. Ez utóbbi a híres erdélyi kőfaragó mester, Sipos Dávid munkája. A gyönyörű templomot 1974-75-ben teljesen felújították.

A templom látogatása

A magyarvalkói templom a falu melletti erdős dombon emelkedik, a falu házaitól viszonylag messze. Felszeg legszebb egyházi építményeként emlegetetik. Nemcsak kívülről mutat méltóságos megjelenést, de számtalan bent megcsodálható értéket rejt. A kék színű belső pompás kazettái és a keleti karzat élénk illusztrációi Umling Lőrinc művészi szorgalmát dicsérik.  Különösen szépek a karzat alatti, állatmotívumokkal díszített fakazetták. Az orgona a templombelső egyik éke, a szószéket, padokat és karzatot kalotaszegi mintás, varrottas terítők borítják egyedi jelleget kölcsönözve.

A múlt század 70-es éveiben bukkantak rá csontkamrájára, ez a második tatárjárás itt meghalt több száz áldozatának nyughelye. A templomot körülvevő kőkerítés falában látható tatárfej és egy kopjafás sírhely is e szomorú esemény emlékét őrzi. Érdekes a templom körüli sírkert faragott kőtábláival és kopjafás sírjeleivel.

Az évente rendezett Magyarvalkói Napokon kiállításokkal, hagyományőrző rendezvényekkel várják a környező falvak és magyarországi látogatók érkezését. Az évente itt rendezett falunapok példát mutatnak a hagyományápolás terén, küzdenek a fogyatkozó falusi emberek hitének megtartásában.

Gyakorlati tudnivalók

Megközelítés: Magyarvalkó (Văleni) Bánffyhunyadtól (Huedin) délre 13 km-re található, az 1R jelzésű úton Nagykalotánál balra fordulva az első falu, a templom a falu északi oldalán lévő kis, erdős dombon található.