Kalotaszeg legrégebbi temploma

Kalotaszeg legrégebbi, román és gótikus stílusú temploma Magyargyerőmonostoron, a Gyalui-havasok lábánál fekvő kis faluban található. A középkori hangulatú templomon, izgalmas hármas szoborcsoport, egyedülálló napóra, belül pedig gyönyörű varrottasok kápráztatják el az ide látogatókat.

A templom története és látogatása

Az eredetileg ciszterci, majd bencés kolostorként működő templom még a tatárjárás előtti korból származik. Az itt birtokló Gyerőffy család adományából emelik román stílusban, az évszázadok során gótikus újjá- és hozzáépítéseket kapott. Kéttornyú homlokzatából már csak egyik tornya maradt meg napjainkra. Önálló plébániaként működik 1330-tól egészen a reformáció térhódításáig. A templomhajó és régi szentélye 1442-ben újul meg csúcsíves stílusban.

A templomot gótikus pillérek támasztják, hajójának déli oldalán öt köríves ablak található. A támpillérek élein kilátszó nyers kövek ódon, archaikus hatást keltenek. A túloldalon a Szent Katalin kerekének is nevezett díszes kerek román kori ablak látható. Csaknem 40 méteres tornya négy fiatornyos, ikerablakainak oszlopfőjét faragott sárkányok uralják.

A kőtemplom a községet ölelő magaslatok déli oldalán épült meg, a déli falán a régió egyetlen napórája, alatta pedig egy különös szoborcsoport látható. Baloldalon Sárkányölő Szent György domborműve, középütt két fekvő oroszlán között egy emberfej, jobboldalt pedig az, két kígyót szoptató, vastag varkocsú madártestű asszony szobra figyelhető meg. Díszes a templombelső is, a körösfői templommal ellentétben itt nem piros, hanem kék írásos és fehér vagdalásos varrottasokba öltöztetik a berendezést. Az úrasztal, a padok és a mennyezet, valamint a karzat is Umling Lőrinc ízlését-díszítőmunkáját dicsérik. Reneszánsz sekrestyeajtó, címercsoportot ábrázoló faragott szószék (Sipos Dávid munkája) emeli a hajó díszét, valamint festett tulipán, madár, szőlő és rózsamotívumok láthatók.

A várfallal körülvett cinterem, a falu egykori református lelkészének, Hory Farkasnak végső nyughelye, itt található sírhelye.

A templom közvetlen környezete is tartogat kulturális meglepetéseket. Az itt álló, 200 éves pici faházikóban berendezett tájház a kalotaszegi néprajzi világba kalauzol, a parókia pedig építészetileg nevezetes, tervezése Anthony Gall ausztrál építészhez kötődik.  A nyár közepén tartják a most már hagyományosnak mondható magyargyerőmonostori Madárleány-napokat, mely az egyház-humor-tánc tematikájában kínál egész napos programot.

Gyakorlati tudnivalók

Megközelítés: Magyargyerőmonostor (Mănăstireni) a Kolozsvár-Nagyvárad közti 1-es főúttól 10 km-re délre található. A templom a főúttól egy utcával beljebb a házak között van.