Erdély szívét, az Erdélyi-medencét három oldalról a Kárpátok karéja, nyugatról pedig az Erdélyi-szigethegység tömbje határolja. Középpontjában fekszik Erdély hagyományos fővárosa, a kincses Kolozsvár, a magyar történelem és művészettörténet meghatározó jelentőségű nagyvárosa. A meglehetősen kevert stílusú, forgalmas, élettel teli belváros közepén emelkedik Erdély egyik legnagyszerűbb gótikus temploma, a Szent Mihály-templom, mellette a város jelképének számító monumentális Mátyás király-szoborral. A belváros déli szélén az erdélyi kultúra legnagyobb alakjainak panteonjába, a romantikus Házsongárdi temetőbe tehetünk felejthetetlen sétát.

Az Erdélyi-medencében találhatók Erdély legérdekesebb és a mai napig élő hagyományokkal rendelkező néprajzi területei, Kalotaszeg és a Mezőség. A Kolozsvártól nyugatra a Királyhágóig terjedő Kalotaszeg legfőbb látnivalói a jellegzetes, fehérre meszelt, faerkélyes, négy fiatornyos, kalotaszegi templomok. A sokszor védőfallal körülvett református templomokban gyönyörű festett fakazettás mennyezetet, bájos, festett padsorokat, gyönyörű faragott szószékeket találunk. Több helyen a bútorzat nagy részét piros vagy kék írásos és vagdalásos varrottasok díszítik. A leglátványosabb református templomokat Magyarvalkón, Magyargyerőmonostoron, Körösfőn, Bánffyhunyadon láthatjuk.

A Király-hágótól nem messze, Csucsán van Ady Endre feleségének, Csinszkának a kastélya, mely már csak nyomokban emlékeztet nagy költőnk idejére, de a szépen berendezett Ady emlékszobáért, és az amúgy érdekes neobizánci stílusban átalakított kastélyért is érdemes megállnunk itt.

Erdély legérdekesebb természeti látnivalói közül kettő is Tordán ill. a környékén van, a káprázatos tordai sóbánya, földalatti csónakázótavával, óriáskerekével, panorámaliftjével, sócseppköveivel páratlan látványosság. A várostól nem messze a Tordai-hasadék pedig a természet egyik csodája, 200 méter magas, függőleges, drámai sziklafalai közt sétálni nem mindennapi élmény.

Az Erdélyi-medence vitathatatlanul legszebb fekvésű és legnépszerűbb falva, a Székelykő irdatlan nagy sziklája árnyékában megbújó Torockó, mely idilli hangulatú, hófehér házacskáival, meleg vendégszeretetével a magyar kirándulók legkedveltebb célpontjai közé számít.

A régió másik nagy múltú történelmi városa, az erdélyi fejedelemség egykori székhelye Gyulafehérvár ma már szinte teljesen románok lakta nagyváros. Kihagyhatatlan látnivalója a román kori magyar művészet egyik legnagyszerűbb példája, a Szent Mihály-székesegyház, Hunyadi János síremlékével.