Görögkatolikus ruszin fatemplom, Világörökség része

Az egyetlen szeg nélkül megépített Szent Mihály arkangyal görög katolikus fatemplom a szlovákiai Kárpátok fatemplomcsoportjának egyik kiemelkedő szakrális építménye, jellegzetes alakjával, egyedülállóan megépített haranglábával méltán lett a ladomérvágásai fatemplom az UNESCO világörökségének része.

A templom története és látogatása

A Ladomirka patak partján fekvő Sáros vármegyei kis település Ladomérvágása (Ladomírová) sík vidéken terül el.  A község szélén található boronafalas kerítéssel határolva a Szent Mihály arkangyalnak szentelt, három tornyú görög katolikus fatemplom. A lemkó (a ruszin egyik ága) templomtípus jellegzetes képviselője 1742-ben épült. A négytengelyű, három helyiségből álló szakrális építmény számos sajátos jegyet hordoz magán. Ez elsősorban a födém és tetőboltozatnál figyelhető meg. A kolostorboltozatos borona födém kialakításából adódóan kettős ereszű sátortetőt visel, lendületes barokkos tornyai süveg alakzatúak. Még egyedibbé teszik a jellegzetes csúcs alatti hagymaidomok a toronyformát. A területet, melynek részét képezi a temető is, ácsolt kerítés veszi körül.

Érdemes szót ejteni a harangtorony szélesen terpesztett alakjáról, mely szintén kivételes megoldásnak számít. A fából épített harangláb cölöppel struktúrált, külseje lucfenyővel deszkázott. Egy viharkár erősen meggyengítette a harangtornyot, így egy újabb építésű egyszerű – de fából megépített – fa harangtorony tartja napjainkban a templom három harangját. A ruszinokra is jellemzően kelet-nyugati tájolásban emelték a gerendavázas templomot, hármas tagolású alaprajza a Szentháromság szimbóluma. Ez a II. világháborús sérülések során szükséges helyreállítási munkálatok során változott, ugyanis a közbülső falakat elbontották.

A templom előterében (a torony alatti rész) az ún. babinyec található, ez a keresztelésre és bűnbocsánatra várók tartózkodási helye volt. A második helyiség a szentély, a harmadikban az oltár található. E kettőt választja el a művészetileg értékes ikonosztáz (a XVIII. század második feléből) mely Mária képet tartalmaz. Az ikonosztáz középső ajtaja feletti Utolsó Vacsora képen tizenkettő helyett tizenhárom „apostolt” találunk, mivel a művész a háziurat is ráfestette a képre. Sajnos a világháborúban az ötsorosan megmunkált, fából készült ikonosztáz egy részét megrongálták, de 1996 és 2006 között restaurálták.

A templom közelében található sárga házban (35. sz.) kérhető el kulcs a belső tér megtekintéséhez, ahol fényképezőgép használata nem engedélyezett. A templomkertben a Ladomerski család síremlékei előtt hajthatunk fejet, mint ahogy a kegyelet emlékét őrzi a településen megtalálható első világháborús katonai temető is, ahol 300 elesett katona lett végső nyugalomba helyezve.

Gyakorlati tudnivalók

Cím: Chrám sv. Michala Archanjela, Ladomirová

Megközelítés: Ladomérvágása (Ladomirová) az Eperjest a lengyel határral összekötő 73-as főút mellett fekszik, Svidníktől (Felsővízköz) 6 km-re északra.

Belépő: 1 euro

Felső fotó: Henryk Bielamowicz, commons.wikimedia.org, CC BY-SA 4.0