A legszebb és legkülönlegesebb felvidéki ruszin fatemplom

A Bártfára tartó turistatervekben minden alkalommal ott szerepel a kicsit félreeső hegyvidéki zugban megbújó Hervartó (Hervartov) községe. Megéri a kis kitérőt, ugyanis a Csergői hegyek között a vallásos építészet kiemelkedő példájára lelhet az ide látogató, a szlovák fatemplomok közül a legrégebbire, az Assisi Szent Ferenc római katolikus fatemplomra.

A templom története és látogatása

Az egykor Bártfa részeként számon tartott Hervartó ma önálló közigazgatási egységként mintegy 8 km-re található a történelmi városkától. A falucskát a XIV. században említik először, lakói német földművesek, zsindelykészítők, pásztorok és erdei munkások, századokon keresztül üveghutával is rendelkezett, nagy értékben állítottak itt elő fúvott és táblás üveget. A reformáció előtt, közvetlenül a XVI. századfordulója utánra datálható Sáros vármegye, sőt Szlovákia legrégibb fatemploma Hervartón, melynek alapanyagául a tiszafát és vörösfenyőt választották. Számos átalakítást él meg, alapvető gótikus szerkezete azonban nem változott az idők folyamán.

A templomot kőből épített, lőréses védőfal veszi napjainkban is körül. Az érdekes fatemplom nyugati oldalán négyoldalú csúcsos sisakkal fedett torony emelkedik, az alapfalazat védelmét egy két méter magasságban körbefutó kiálló tetőzet szolgálja, jellegzetes formát kölcsönözve így a templomnak. A torony és a nyeregtető is zsindellyel fedett. Míg az alaprajzon alig, a belső terek kialakításán több ízben módosítottak. A nők és bűnbocsánatosok számára kialakított „anyókás” (babinec) rész mellett sokszögű szentélye ritkaságszámba megy, épen megmaradt kőpadozata is megcsodálható.

A szentély és hajó deszkafalán gazdag ornamentikájú, teljesen épen megmaradt különleges falfestmény szemrevételezhető; a Megváltó alakjának két oldalán az öt okos és öt dőre szűz példázatával, továbbá Ádám és Éva, ill. Sárkányölő Szent György alakjával. Az utolsó vacsorát ábrázoló festmény a reformáció korából maradt fent. Belső faragott berendezése reneszánsz kialakítású, igen értékes. A rekatolizáció idejében későbarokk kifestést kap, a XIX. században neogótikus elemekkel bővül. A fontos templomot először a 70-es években, majd 90-es évek közepén restaurálták az egyre fokozódó turisztikai érdeklődésnek köszönhetően.

2008-ban az UNESCO világörökségi listájára került a további hét szlovákiai fatemplommal együtt. Ezek a fatemplomok, melyek közül a hervartói az egyetlen római katolikus, a népi építőművészet gyönyörű példái, ékes bizonyítékai a természettel harmonikusan együtt élő emberek képességeiről, milyen lenyűgöző formát tudnak megálmodni és megalkotni az egyszerű mesteremberek.

Gyakorlati tudnivalók

Megközelítés: Bártfát (Bardejov) délre az Eperjes felé vezető főúton hagyjuk el, majd 5 km után jobbra 3 km Hervartov. A templomot táblák jelzik.

Nyitva tartás: a kulcsot a 71-es számú házban kaphatjuk meg, ha zárva találjuk a templomot.

Belépő: 1 euro

Felső fotó: Hynek Moravec, commons.wikimedia.org, Cc BY 3.0