Ausztria legnevezetesebb román kori temploma

A Gurki székesegyház Európa román építészeti emlékeinek egyik legjelentősebb egyházi műemléke. A kéttornyú bazilika alagsorában 100 oszlopfőn nyugvó kripta őrzi Gurki Szent Hemma, Karintia védőszentjének sírboltját.

A dóm története

Hemma, a dúsgazdag grófnő férje halála után, gazdag örökségéből alapította 1043-ban az apácakolostort, ez lett aza lapja az 1071-ben létrejött gurki püspökségnek. A román stílusú bazilikát I. Roman gurki püspök kezdte el építtetni 1140 körül, a templomot 1200-ban szentelték fel, de még 20 évig dolgoztak rajta. Eredeti állapotában tartotta meg az utókor, így Ausztria legjelentősebb román kori temploma. Még az építkezés ideje alatt, Roman püspök igazgatását követően 1174-ben helyezték Szent Hemma földi maradványait a monumentális templomkriptába.

A templom- és kolostoralapító nemesasszonyhoz a szerencsés szülés és szembetegségek gyógyulásáért könyörögnek a hívek. XI. Piusz pápa avatta szentté, ma Karintia védőszentjeként tisztelik. Úgy tartják, aki átbújik Hemma szarkofágja alatt, szerencsés gyermekáldás részese lehet.

Egészen 1787-ig igazgatták a kolostort az Ágoston-rendi kanonokok, 1932-től a szalvatoriánus rend vezeti az intézményt.

A dóm látogatása

A nagy területet elfoglaló, monumentális, kissé zömök dóm nyugati homlokzatát két négyszögletes 60 méter magas torony teszi méltóságteljessé. Hagymakupolás sapkájuk alatt barokk (1680) és köríves – részben befalazott – román ablakok sorolnak. Az egyszerű külsejű háromhajós bazilika magasított kórussal, két boltszakaszos kereszthajóval és három apszissal bír.

A dómba lépve a külső előcsarnok szinte teljes felületét bibliai témájú freskók borítják a XIV. század közepéből. Az előcsarnokot a főhajótól egy káprázatosan szép, 1200 körül épült, hétszeres bélletű román portál választja el. A diadalívként ható belső előcsarnok szolgál támasztékul a karzat szerepét betöltő püspöki kápolnának, melynek különösen értékes freskói 1260 táján készültek. A késő román kor leghíresebb freskóciklusa különböző bibliai jeleneteket ábrázol. Ausztria legkorábbi festett üvegablakait is itt láthatjuk.

Ahogy belépünk a templomba szembeötlő a különböző építészeti stílusok keveredése. A román stílusú, három hajós, oszlopos bazilika, a gótikus háló- és csillagboltozatok, a gótika és a reneszánsz korából származó freskók és a túlnyomóan barokk berendezés.

A középhajó végében találjuk a Kereszt-oltárt, melynek legfőbb ékessége, Georg Raphael Donner utolsó munkája, egy ólomból készült Pietá (1741). Figyelemre méltó még a csodálatosan díszített rokokó szószék (1740), a relief-ek itt is Donner munkái.

A 16 méter magas gazdagon aranyozott, monumentális főoltár a főhajó ékessége, Michael Hönel mestermunkája. Az 1626-1632 között készült, az egész apszist betöltő oltár fő témája Mária mennybemenetele, két oldalán II. Henrik császár és Wilhelm gróf szobra, előttük a négy egyházatya, legalul pedig a négy evangélista alakja látható. A monumentális, igen látványos építményen 72 életnagyságú szobor és 84 angyalfej számlálható össze!

Nagyböjt idején a Kereszt-oltár mögé függesztik fel a nagyhírű „böjti kendő”-t, a 10x10 méteres 1458-ból származó kendőre 99 bibliai jelenetet festettek. A szentély bal oldali falán Szent Kristófot ábrázoló nagyméretű, román-gótikus stílusú freskó látható 1250-ből, a jobb oldali falon pedig 1390-ben készült gótikus falfestmények érdemelnek figyelmet. A dómban nagy tiszteletben tartott Szent Hemma ereklyék (kalap, cipő) is találhatóak, de ezek eredete nem megalapozott.

A híres kriptába mindkét mellékhajóból nyílik lejárat. Az északi lépcső timpanonjában figyeljük meg a román kori domborművet, Sámson legyőzi az oroszlánt (1200). A rendkívül magasztos, 100 márványoszlopon nyugvó román kori kriptában (1174) helyezték el Szent Hemma kőszarkofágját. Itt található az ún. Hemma-kő is, mely a legenda szerint termékenységhez segíti a nőket.

Gurkba több zarándoklat is indul évente, ezek közül a legjelentősebb a Húsvét utáni negyedik vasárnapon tartott „krajinai”. Szlovéniából és Stájerországból is ezrével érkeznek ide Hemma-tisztelők.

Gyakorlati tudnivalók

Cím: Dom, Domplatz 11, Gurk

Megközelítés: Klagenfurttól 50 km-re az S7 autóúton, majd a 93-as főúton.

Nyitva tartás: márc-okt: 9.00-17.00, nov-febr: 10.00-16.00, vezetett túrák minden nap kétszer 11.00 és 14.30 órakor.

Belépő:

A templom szabadon látogatható, a kripta: 1,50 €, a püspöki kápolna (Bischofskapelle) csak vezetett túra keretében nézhető meg, 3,70 €, diák, nyugd: 3,00 €, gyerek (6-16): 1,80 €. Több különböző hosszúságú túrák közül választhatunk, de ezek német nyelven vannak.

http://www.kath-kirche-kaernten.at/dioezese

Felső fotó: Gurk, Dóm, © Kärnten Werbung