A legrégebbi osztrák ciszterci apátság

A Graz-tól pár perces autóútra található Rein cisztercita apátság (Stift Rein) a Mura mellékvölgyében fekszik erdős hegyek karéjában, festői környezetben méltóságteljesen szemlélve évszázadok változásait. Az apátsági bazilika fantasztikus barokk pompában tobzódik, a kolostor barokk freskókkal díszített könyvtára évszázados könyvritkaságokat őriz.

Az apátság története

A ciszterci apátságot I. Lipót stájer őrgróf alapította 1129-ben. Alapításától napjainkig folyamatosan működik, így Ausztria legrégibb, ma is aktív kolostora. A szerzetesi munka töretlenül folyik, jelenleg tizenheten látnak el itt szolgálatot. Az 1480-as török támadás után építették ki erődfalait és tornyait. A XVI. század végén kezdődött a középkori épületegyüttes nagyobb mértékű megváltoztatása, amely a XVIII. század közepi barokk átépítésben kulminálódott. A kolostor és a templom egységes barokk képe Johann Georg Strengg grazi udvari építész tervei alapján keletkezett. A román stílusú bazilikát egyhajós, reprezentatív templommá alakították. A könyvtárat is a XVIII. század közepén létesítették.

A barokk kolostor és csodálatos bazilikája mellett a korábbi időkből a frissen végzett régészeti kutatások a gótika korából is a felszínre hoztak és a nagyközönség elé tártak több értékes leletet – igazi időutazást kínálva az építészet és kultúra világába.

A templom és a kolostor látogatása

A kolostor épülete körbeveszi, szinte elrejti a Mária mennybemenetele-templomot. Lendületes, gazdagon tagolt, ívelt, szobrokkal díszített, oromzatos főhomlokzata az apátság nagy udvarára néz.  Déli oldalán áll a Strengg által átalakított, jellegzetes, hagymakupolás torony. A templom többi homlokzatát és a szentélyt falpillérek tagolják.

A belső tér egyhajós, tágas, kétoldalt karzatos kápolnákkal. Az egész templombelsőt Josef Adam Mölck 1766-ból való, káprázatos, színpompás freskói borítják. A mennyezeten az illuzionisztikus freskók a nagy magasság képzetét keltik. A pompás barokk berendezésű templom főoltárának szobrai és festménye is elragadó (Kremser Schmidt:Jézus születése). Figyeljük meg a gazdagon díszített szószéket is.

A templomot szabadon látogathatjuk, a kolostort csak vezetett túra keretében mutatják meg a látogatóknak. A barokk kolostorban végzett régészeti kutatások és felújítási munkálatok során ókori római, románkori és gótikus leletek is előbukkantak, ennek egyik kuriózuma, az alapító, Lipót stájer fejedelem és őrgróf sírja. A déli szárnyban, a nagy kolostorudvar délkeleti sarkában láthatjuk az egyik megmaradt középkori emléket, a Szentháromság-kápolnát (1406), csodás keresztboltozatos, mérműves ablakok, faragványok idézik fel a gótika korát. Oltárán kőből faragott, gótikus Madonna-szobor látható. Gótikus részleteket még a gazdasági udvart övező épületek őriztek meg, fennmaradt egy kapuépítmény, valamint lőréses falak és tornyok is.

A kolostorépület fő látványossága az élénk színű freskókkal borított barokk kori könyvtár, melynek polcai több százezer kötettőlroskadoznak. A bibliotéka féltve őrzött kincse a 150 ősnyomtatvány 1500 előttről, köztük a legöregebb az 1373-ból származó német nyelvű kalendárium.

A kerengő a templom déli oldalához kapcsolódik, mai keresztboltozatos formáját a XVII. század első felében kapta. A vezetés során eljutunk még a díszterembe, a zeneterembe, a hűbéresek termébe és a refektóriumba – ez utóbbi Joseph Amonte apátsági festő tehetségét dicséri. 

Gyakorlati tudnivalók

Cím: Zisterzienserstift Rein, A-8103 Rein 1

Megközelítés: Graztól 17 km-re északra található a Rein apátság, a Mura völgyéből Gratwein-nál kell nyugatra letérni Rein felé.

Nyitva tartás: templom: minden nap tavasztól őszig 07.00-20.00, novembertől húsvétig 07.00-18.00

A kolostor csak vezetéssel látogatható! Március 27-től naponta 10.30 és 13.30 órakor van német nyelvű vezetés. Előzetes jelentkezés esetén magyar nyelvű vezetés is kérhető, a frisinghelli@aon.at e-mail címen vagy németül a +43 3124-51621-10 telefonszámon.

Belépő: 7 €, kedv: 3,00 €, 6 év alatt ingyenes. A templom szabadon látogatható.

Az idegenvezetés időtartama 1 óra.

www.stift-rein.at/hu

Felső fotó: Dnalor01, commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0