Impozáns, nagymúltú templom egy kis faluban

Magyarország egyik legkorábbi és szinte teljesen épen maradt premontre-i  apátsági műemléktemploma egy Zala megyei kis településen, Türjén található.

A templom története

A prépostsági templom egy egységesen kialakított apátsági építészeti együttes része, ritka példája az Árpád-kori téglatemplomoknak. Az apátságot Szentgróti Dénes bán alapította 1230 előtt.  A templom északi oldalához kolostort is építettek még a XIII. században, amely azonban 1547-ben leégett, és nem is építették újjá, hanem erőddé alakították át a monostort, a veszprémi végvári rendszer része lett, egészen a török veszély megszűntéig.

A prépostság 1703-ban került vissza a premontreiek kezére. A ma is meglévő barokk rendház a XVIII. században épült, de nem a régi helyén, hanem a templom déli oldalához csatlakoztatva. A templom freskóit és a mellékoltárok képeit 1761 és 1763 között készítette Dorffmeister István.

Az 1900-as renoválás során a freskók megújultak, de a mellékoltárok képeit a szombathelyi rendházba vitték.

Nyers téglafelületű nyugati homlokzatát és tornyait Lux Kálmán 1920-21-ben restaurálta, a barokk kori felújításkor készült homlokzati vakolatarchitektúra alól feltárta az eredeti ablaknyílásokat.

A templom leírása

Az épület jellegzetes téglaarchitektúrájú homlokzatkialakítása teszi Magyarországon szokatlanná a templomot. A prépostsági templom szentélynégyszöggel bővített, háromhajós, bazilikás elrendezésű (a főhajófal a mellékhajók, fölé magasodik) nyugati toronypárral ellátott monostortemplom. Alaprajza egyéni vonásokat mutat, nem három pillérpárral négy boltszakaszra osztott hajói vannak, mint a vele egy időben épült magyarországi monostoregyházak legtöbbjének, hanem egy boltszakasszal rövidebbek.

A barokk főkapu felett rózsaablak bocsátja be a fényt a négyszögű pilléreken nyugvó kórusra.

Belső téralakításában a templom meglehetősen komor hatású. A hajó déli falában 1478-ból származó, kőkeretű, kovácsoltvas ajtós szentségház látható. A déli falon a vakolat alól középkori - a Szent László legenda egy jelenetét ábrázoló - freskó került elő. Az országban csak három helyen -  Ócsa, Tereske, Vizsoly – templomaiban látható a legenda középkori ábrázolása, a türjei az egyik legszebb és legteljesebb.

Az Angyali üdvözletet ábrázoló főoltárkép Dorffmeister István munkája.

Sajnos a templom meglehetősen elhanyagolt állapotban van, falai repedeznek, vizesednek, freskói is veszélyben vannak, reméljük, hogy hamarosan lesz pénz a csodálatos prépostsági templom restaurálására is.

A jó hír, hogy megkezdődött a műemlék templom teljes körű restaurálása, 2018-tól közel két évig régészeti feltárás folyt az épületben, melynek során a padló alatt barokk kori sírokat is találtak. 2020 elejétől pedig, a régészeti kutatások lezárultával, az alapozással és a szigeteléssel indult a renováció, a rossz állapotban lévő freskókat is helkyreállítják a szakemberek. Tervek szerint 2021 szeptemberében kerülhet sor a templom felszentelésére és átadására.

Érdemes egy sétát tenni a templom és a rendház körüli szép kertben is.

Gyakorlati tudnivalók

Cím: Türje, Szabadság tér 20.

Telefon: 06/20/348-9175

Nyitva tartás

A templom előzetes bejelentkezéssel tekinthető meg, míg a mellette álló egykori rendház ma idősek otthona, így sajnos nem látogatható.

A templom restaurálás alatt van, várható nyitás 2021 ősz!

Megközelítés

Türje Zalaszentgrót városától 6 km-re északra található. Sümegről is elérhető, 16 km-re nyugati irányban.