Árpád-kori emlék a Hanságban

A lébényi román stílusú Szent Jakab templom Magyarország egyik legjelentősebb középkori emléke.

A templom története

Első írásos emléke egy 1208-ban kiadott oklevél, de falai már valószínűleg 1206-ban álltak, hiszen külső falába vésve találjuk ezt az évszámot. Köveit a fertőrákosi kőfejtőből hozták. A XIII. század elején épült Árpád-kori templom a tatárjárást (1242) még átvészelte, de a török háborúk során többször is erősen megrongálódott.

A török pusztítások során a bencés szerzetesek elhagyták itteni birtokaikat, Pannonhalmára költöztek, és a kolostor lakatlanná vált. A romos apátságot 1631-ben a jezsuiták kapták meg, néhány éven belül az épületeket helyre is állították, ám a templomot 1683-ban a törökök ismét felégették, a tetőzet és az eredeti boltívek beszakadtak. Az újabb helyreállítás során a két toronyra sátortetőt építettek. A jezsuiták rendjük feloszlatása (1773) után elhagyták Lébényt, a kolostor másodszor is elnéptelenedett. A birtokok többségét a Zichy-család szerezte meg, ők a templomot a falunak adták át, így az 1830-ban Lébény plébániatemploma lett.

Az újabb helyreállítás során a romos kolostorépületek nagy részét lebontották, egy kisebbik részt pedig meghagytak a plébániának. A templomépület azonban 1841-ben újra tűzvész áldozata lett, tornyait utóbb egyszerű, barokkos sisakokkal látták el. Végül a templom mai formáját az 1862-től 1879-ig tartó restaurálás során nyerte el, lehántották az évszázadok rétegeit, és ma az Árpád-kori csupasz falak állnak előttünk.

A templom leírása

Alaprajza keletelt, háromhajós, keresztház nélküli, hajónként egy vonalra helyezett félkörös szentélyekkel záródik. Felépítése bazilikális, átmenő boltozatú, két nyugati toronnyal, kegyúri karzattal, fő- és déli oldalkapuval. A tornyok alsó szintje a templomtérbe kapcsolódott, és csak az északi toronyba utólag beépített lépcső miatt falazták el az egyiknél.

A nagy felületű homlokzatokat kisméretű, félköríves záródású ablakok törik át. A román stílus egyszerű szigorúságát árasztó homlokzattal szemben éles kontrasztot képez a bélletes kapubejárat a finoman faragott dús növényi ornamentikájával, a Jót és a Rosszat megszemélyesítő karakterfejekkel. Az ívmező freskója a XIX. században készült. A déli homlokzat kapudíszét, ahol most a bejárat van, geometrikus elemek, az ún. normann pálcadíszítés uralja.

A templom belsejét is nagy síkfelületek jellemzik. A szépen faragott leveles oszlopfők különösen szembetűnők a dísztelen csupasz falak között. Egykori berendezéséből nem maradt mára semmi. A neoromán szárnyasoltár, az ezzel szépen harmonizáló szószék és a színes üvegablakok a középkor hangulatát idézik, de ezek már az újkor alkotásai.

Gyakorlati tudnivalók

Cím: Lébény, Templom tér 1.

Telefon: 06 70 341 29 57

Nyitva tartás

Minden nap 09.00 – 17.00.

Belépő

Felnőtt: 500 Ft, kedv.: 300 Ft.

Megközelítés

Lébény Győrtől 20 km-re található autóval az M1-es autópálya 142-es kilométerszelvényénél, ahonnan, az autópályát elhagyva, 3 km-en belül elérjük a román kori templomot.

http://www.szentjakabtemplom.hu