Gótikus csoda 

Magyarország legnagyobb gótikus temploma fél évezred alatt szinte semmit sem változott, ma is eredeti szépségében láthatjuk fantasztikus hálóboltozatát és csúcsíves ablakait. A Felső-Tisza vidékének legeredetibb műemléke melletti harangtorony pedig a legnagyobb és egyik legöregebb harangláb hazánkban.

A templom története

Nyírbátor egyik legjelentősebb műemléke ez a késő gótikus alkotás, melyet 1480 (az évszámot a déli kettős kapu fölött olvasható felirat őrzi) és 1511 között építtetett Báthory István erdélyi vajda, a törökök ellen vívott 1479-es kenyérmezei diadal egyik hőse. Az eredetileg a Báthory család mauzóleumnak szánt templom gyönyörű, letisztult formavilága, fehérre meszelt falai hűen tükrözik a református vallást, szépségét már a 17.-18. században is magasztalva emlegették.

A templom először 1834-ben szorult felújításra, mikor egy földrengés során megrongálódott. Később 1963-1964 között került sor egy komolyabb restaurálására, majd 2010-ben újították fel ismét.

A templom és belső tere

Az épület a dombtetőről fenségesen magasodik a tájba, délnyugati oldalához egy kisebb torony, az északkeletihez egy emeletes sekrestye simul, mellette áll az 1640-ben épült hatalmas, közel 30 m magas, négyfiatornyos fa harangtorony. Belépődíj ellenében fel is mehetünk Magyarország legnagyobb haranglábába.

A templom hatalmas, gótikus bejárata fölött látható a sárkányos Báthory-címer, melyet reneszánsz stílusú, 12 palmettából álló koszorú övez. Belülről egyetlen, fényben úszó teremből áll, a fejünk felett húsz méter magasan finom lebegő hálóboltozat, a teret délről nyíló, gyönyörű csúcsíves ablakok világítják meg. A templomban faoszlopok tagolják a teret, melynek faragványai nem egységesek, feltehetően Budán készültek. A szentélyben egy reneszánsz stílusú oltáriszentség-fülke, illetve Báthory István országbíró faragott kőszarkofágja, illetve Báthory István erdélyi vajda – Báthory Gábor fejedelem által készíttetett – vörös márvány síremléke található, melyen életnagyságban és teljes lovagi páncélban ábrázolták az elhunytat.

Eredeti berendezéseiből egyedül két remek faragású hátas padsor maradt meg, melyek közül a nagyobbikat a Magyar Nemzeti Múzeumban, a kisebbiket a nyírbátori Báthory István Múzeumban őrzik.

A templomnak nem csak vallási, de kulturális jelentősége is van, hiszen minden júliusban itt rendezik meg a Nyírbátori Zenei Napok rendezvénysorozatot, mely során csodás hangversenyeket hallgathatnak meg az érdeklődők.

Gyakorlati tudnivalók

Cím:

Nyírbátor, Egyház u. 1.

Nyitvatartás:

Április 1-től november 30-ig, hétfő-péntek: 09.00-14.00 óra között (Amennyiben zárva találjuk a templomot, akkor a Lelkészi Hivatalban kell érdeklődni.)
Délutáni és hétvégi látogatási időpont telefonon külön egyeztethető. 

Istentisztelet: vasárnap 10.00-11.00-ig.

Belépődíjak:

300 Ft

Telefonszám:

(42) 281 749

Légi felvétel: Civertan Stúdió, www.legifoto.com