Fenséges bükkösök, vadregényes patakvölgyek a Börzsöny nyugati területén

A Börzsöny nyugati peremén fekvő, középkori templomairól, vízimalmáról ismert Nagybörzsönyből indulunk a hegység egyik legnépszerűbb csúcsára, a Nagy-Hideg-hegyre. Utunkat szép kilátópontok, vadregényes patakvölgyek, meseszép bükkösök váltogatják, a Nagy-Hideg-hegy fantasztikus körkilátást nyújtó, füves magaslata alatt pedig barátságos turistaház várja a kirándulókat. A Kis-Hideg-hegyen át, Bányapuszta érintésével, a Börzsönyi-patak romantikus völgyén érünk vissza a faluba.

A túra hossza:

18,9 km, a falu főteréről. Autóval egészen a falu széléig tudunk menni, így oda-vissza 1,8 km-rel rövidebb a túra.

A túra időtartama: 6 óra

Szintkülönbség: 670 m fel, ugyanannyi le

Kiindulópont:

Nagybörzsöny, Hunyadi tér, buszmegálló. Tömegközlekedéssel Budapestről megközelíthető Szobig vonattal, a Nyugatiból, majd busszal 30 perc Nagybörzsöny. Menetrend itt.

Autóval, a fő térről a Kossuth, Hegyalja, Széchenyi utcákon tudunk elgurulni a falu széléig, ahonnan indíthatjuk a túrát, spórolva majdnem 2 km-t.

A túra jellege:

Közepesen nehéz, hosszú gyalogtúra jól jelzett turistautakon, ösvényeken. A viszonylag nagy szintkülönbség egyenletesen oszlik el, csak közvetlenül a Nagy-Hideg-hegy környékén vannak meredekebb szakaszok. Több helyen is gázlókon kell, patakmedreken átkelnünk, csapadékos idő után megnehezítheti néhol az átkelést a megnövekedett vízmennyiség. A turistaház büféje többnyire csak hétvégén van nyitva.

 nagyborzsony-nagyhideghegy-terkep.jpg

 Térképkivágat: Börzsöny 1:40 000 (Cartographia)

A túra leírása

Nagybörzsöny központjából, a Hunyadi térről indulunk a Kék, a Piros és a Sárga sáv jelzéseken, keleti irányban. A tér végénél balra fordulunk a Kossuth utcába, innen már csak a Piros és a Kék jelzéseket követjük. Jobbra a kézműves lekvárbolt (isteni lekvárokkal, szörpökkel), az Édes Otthon és a Malomkert panzió és étterem, a bal oldalon a régi, múzeumként működő vízimalom épülete. Átmegyünk a hídon, majd jobbra, de pár lépésre meg balra kanyarodunk a Hegyalja utcán. A Széchenyi utcára kiérve jobbra térünk, mely kivezet a falu házai közül. Betonúton megyünk egy szakaszon, aztán már a patak túloldalán, egy tágas mező szélén jobbra tér le jelzett ösvényünk. Sűrű aljnövényzetű erdős részen vág át kissé benőtt, keskeny ösvényünk, egy útjelzőtáblánál érünk ki a ritkásabb erdőbe, ahol kissé jobbra tartunk az innen induló Kék □ jelzésű úton, a Nagy-Hideg-hegy felé, a most balra forduló Kék és Piros sáv jelű turistaúton fogunk majd visszajönni.

Mérsékelten, de folyamatosan emelkedő gyalogúton jó félóra múlva érjük el a Kék∆ jelű bekötő út leágazását, jobbra fordulva, széles földúton pár perc alatt kibukkanunk a csodás kilátást nyújtó Rustok-hegy (483 m) füves, sziklákkal tarkított oldalába. Előttünk a Hegyes-hegy-orom és a Hosszú-bérc sűrű erdővel borított vonulata húzódik, civilizációnak semmi nyoma. Visszatérve a Kék □ jelű útra, jobbra fordulva folytatjuk utunkat, széles szekérúton, a gerinc közelében gyalogolunk, később a keresztező Kék+ jelzésű útnál jobbra fordulunk, mely levisz a Kereszt-völgyi-patak medréhez, élesen balra fordulva, gázlón kelünk át rajta. Itt már a Kék□ mellett a Kék O és a Mária-zarándokút jelzései is társulnak hozzánk, a Kék+ még a patak előtt jobbra megy lefelé. Pár méterre, a Király-rét beerdősült térségén pihenőpadokat találunk, jobbra pedig a jéghideg vizű Fagyos-kútból frissülhetünk fel.

A Kék□, majd a hozzánk jobbról csatlakozó Sárga□ jelű széles szekérúton megyünk tovább, a patak köves medre felett, pár perc múlva pedig újabb gázlón át is kelünk a túlpartra. Felérünk egy széles dózerútra, melyen jobbra fordulva folytatjuk utunkat a Nagy-Hideg-hegyre, továbbra is a Kék □ jeleket követve. Kis völgyecskében, mérsékelten emelkedik széles, köves utunk, feljebb Kék O jel hívja fel figyelmünket a jobbra, pár lépésre a sűrűben megbújó Vadász-kútra, melynek kifolyó híján kövekkel körbevett merítője van csupán, vizére nem mindig számíthatunk. Szép bükkösben, meredek ösvényen kapaszkodunk fel a Kammerhof nevű gerincen futó szélesebb útra, melyen jobbra kanyarodva megyünk tovább. Csodaszép bükkszálerdőben emelkedik szekérutunk a Nagy-Hideg-hegy nyugati nyúlványán, majd egy fenyves után a keresztező Országos Kéktúra útvonalába csatlakozunk. Balra fordulunk, rövid lejtővel leérünk egy nyeregbe, ahol keresztezzük a nagyhideghegyi turistaház szervizútját.

Keskeny, hangulatos ösvényen hullámzunk tovább, gyönyörű szálerdőn vágunk keresztül, majd a régi sífelvonónál a jelzett út kivisz a szervizútra, mely nagy kanyarral fut fel a turistaházhoz. Választhatjuk a rövidebb, de meredekebb verziót is, ekkor egyenesen, a sípálya vonalán, füves kaptatón mászunk fel a nagyhideghegyi turistaház teraszos, rusztikus épületéhez. Az étterem általában hétvégenként tart nyitva, az épület mögötti ösvényen kapaszkodjunk fel a Nagy-Hideg-hegy (865 m) füves, lapos tetejére, ahonnan elképesztően szép panoráma nyílik déli irányban a Börzsöny déli vonulataira, ill. a Visegrádi-hegységre, a Duna szalagja is megcsillan a hegyek között. Kissé balra, a Naszály magányos tömbje, keletre pedig a Csóványos magaslik. A hegytetőn idilli fekvésű pihenőhely csábít piknikezésre. Ereszkedjünk vissza a házhoz, majd a Kék, a Kék □ és a Piros + jelzésű szervizúton induljunk lefelé.

A nagy balkanyar után pár lépésre jobbra térünk le a kocsiútról, a Piros + jelzésű ösvény először sűrű aljnövényzetben, majd kissé lejjebb fenséges bükkök oszlop erdejében ereszkedik meredeken a hegyről. Jobbról a Piros ∆ jelzésű út ágazik be, majd a Hanák-rét mellett megyünk tovább a széles kocsiúton. Szép bükkösben ereszkedünk tovább, először a Kis-Hideg-hegy két kis kúpja között megyünk át, majd a Pintér hegyese nevű erdős csúcsot kerüljük meg jobbról. Sűrű fiatalosban érjük el az Aklok rétje útkereszteződését, ahonnan jobbra a Piros O jelű ösvény vezet a nem messze fakadó forráshoz. Rövidesen leérünk a Pintér-bérc nyergében lévő jelzőtáblás útelágazáshoz, ahol balra fordulunk a Kék sáv jelzésű útra, Nagybörzsöny felé. Sűrű fiatalosban, meredeken lejtő ösvényen ereszkedünk le egy ligetes katlanba, jobbra a Kék O jelű út a nem messze lévő Jóska-forráshoz vezet kis kitérővel. Balra az egykori erdőőrház áll, csupán ez az egy épület maradt meg a hajdani Bányapuszta kis településéből.

A hangulatos tisztás után, széles földúton követjük tovább lefelé a Bánya-patak völgyét, később a Kék + jelzésű út ágazik el balra, mi folytatjuk túránkat a völgyben, a Kék sáv jelzésű széles földúton. Kiérünk az Altáró nevű részre, ahol a balról érkező Kovács-patak ömlik a Bánya-patakba, innen Börzsönyi-patak néven csobog tovább az Ipoly felé. Kék sáv jelzésű ösvényünk itt hirtelen jobbra egy keskeny ösvényre tér, átgázol a patakon, majd sűrűn keresztül átvágva ér ki ismét a kocsiútra. Természetesen maradhatunk a széles földúton is, mindjárt balra fakad a Katalin-forrás, odébb pedig az Altáró vadászház áll. Kb. 600 méteren át a szállítóúton gyalogolunk, majd a Kék sáv jelzések egy hangulatosabb ösvényre vezetnek át, mely balra ágazik le a kocsiútról. Áttérünk a Börzsönyi-patak túlpartjára, és jó darabig szorosan követjük a köves medret. Később ösvényünk balra kanyarodva szálerdőben oldalaz fel egy hegyoldalban, majd jobbról csatlakozik hozzánk a Piros sáv jelzés is. Gyalogutunk az erdő szélétől néhány méterre hullámzik le-föl, majd balról találkozunk a Nagy-Hideg-hegyre vezető Kék □ jelzésű úttal a jelzőtáblánál. Innen a már ismert útvonalon térünk vissza kiindulópontunkhoz, Nagybörzsöny központjába.