Görögkeleti vallási központ a temesvári korzó végében

Erdély egyik leginkább nagyvárosias hangulatú városa, Temesvár egyik igen szép XX. századi épülete a város korzóját, a hajdani Opera teret lezáró keleties stílusú, impozáns görögkeleti székesegyház. A trianoni szerződés után Erdély Romániához való csatolásával, óriási ütemben folyt a falvakban, a városokban a monumentálisabbnál monumentálisabb ortodox templomok építése, melyek gyakran a tájba, az évezredes kultúrába egyáltalán nem illő épületekben öltöttek testet. A temesvári ortodox székesegyház egyike a ritka kivételeknek, harmonikusan illeszkedik a szecessziós házakkal szegélyezett Opera tér békebeli hangulatába.

A székesegyház története és látogatása

Bánát Romániához csatolásával a várbeli parókia (1929), majd a temesvári püspökség (1939), később a bánáti érsekség is megalakul, az ortodox egyház markánsan erősödik Temesváron is. A katolikus dóm és a gyárvárosi zsinagóga mellett a görögkeleti felekezet is óriási templommal gazdagodik. A templom a hajdani Lloyd tér (Opera tér) korzójának déli végén található, szemben a Fellner és Helmer által tervezett színházzal.

1936-ban kezdték el építeni, de a háború kitörése miatt csak 1946-ban fejezték be. A terület mocsaras jellege miatt komoly erőfeszítéseket kellett tenni, mintegy 1000 darab vasbeton oszlop tartja azt a súlyos betonlapot, melyre a falait felhúzták.  Méreteit illetően 63 méter hosszú és 32 méter széles. Tizenegy tornyának legmagasabbika meghaladja a 83 métert, 5000 hívő befogadására képes, ezzel Erdély legnagyobb ortodox temploma. Nagyságát jól illusztrálja, hogy az építkezések befejezése után hat esztendeig tartott kifestése, megnyitóján a román király és miniszterelnök jelen volt. Stílusa a bizánci és moldvai stílus elegye, a zöld majolikás mintás tornyok egyértelműen a moldovai kolostorok világát idézik. A kívülről csúcsos torony belülről hatalmas gazdagon díszített kupolát formáz, bizánci szentekkel. Külső díszítőelemei is különlegesek, jellegzetes piros-sárga csíkozású nyers téglafal borítja.

A székesegyház belseje misztikus hangulatú, freskóit és impozáns ikonosztázát híres román művészek készítették. A hajó jobb oldalán egy díszes szarkofágban egy ortodox szent, Partosi új Szent József ereklyéit helyezték el.

Ünnepekkor megtelik a hatalmas templomhajó és a karzatok, idősek és fiatalok gyertyákat gyújtanak és kegytárgyakat vásárolnak. Az énekelve misét előadó szép hangú pópák sajátosan idézik az ide látogató turisták számára a kelet furcsa világát. Külön említést érdemelnek a székesegyház harangjai. Sabin Dragoi hangolta össze a 7 harangot, melyeknek különös rezonanciája megszólaltatáskor az egész várost uralja.

A templom alagsora kiállításoknak ad helyet, 300 értékes régi könyv, 800 festett ikon, 130 gazdagon díszített kegytárgy tekinthető itt meg. A könyvkincsek közül kiemelendő a Belgrádi Új Testamentum (1648) és Varlaam tanítási (1643).

A templom előtti tér (Piaţa Victoriei) és sétány tavasztól őszig nyüzsgő sokaságnak ad helyet, elsősorban kiülős teraszokkal, az ünnepek alatt pedig vásártérrel. A hosszú téren zajlottak az 1989-es román forradalom legvéresebb eseményei, a katedrális bejáratával szemben emelt emlékmű emlékeztet az eseményre, és azokra az áldozatokra, akik a lövöldözés során a térről megpróbáltak a templomba menekülni, de az ajtó zárva volt, így lelőtték őket.

Gyakorlati tudnivalók

Cím: Catedrala Mitropolitana, Timişoara, Piaţa Victoriei

Nyitva tartás: a templom reggeltől estig nyitva, múzeum: H 10.00-14.00, K-Szo 9.00-17.00, V 10.00-14.00

Belépő: a templom szabadon látogatható