Barokk pompa a Dél-Alföldön

Kalocsa, a méltán híres paprika mellett a magyar katolikus egyház egyik legfontosabb központja, az ezeréves kalocsai érsekség monumentális barokk stílusú Főszékesegyháza és a mellette álló ugyancsak barokk Érseki Palota a hangulatos Szentháromság térrel lenyűgözően egységes benyomást kelt.

A bájos kis Szentháromság téren áll a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt, barokk stílusú, erősen díszített Székesegyház, mellette pedig az Érseki Palota. A szabálytalan alakú tér közepén áll a névadó, 1786-ban épült Szentháromság oszlop.

A Főszékesegyház

A jelenlegi templom a negyedik ezen a helyen. Magyarország egyik legrégebbi székesegyházának építése még 1050 előtt lehetett, feltehetően maga István király finanszírozta, de az eredeti épületről csak ásatások nyomán vannak sejtések. A második székesegyház a 13. században épült, és a tatárjárás áldozata lett. A harmadik székesegyház építése Nagy Lajos király idejére tehető, a templom katolikusról református kézre vándorolt, majd vissza. Később a felvidéki protestánsüldözések miatt a hajdúk felégették várost, beleértve annak érseki palotáját és templomait is. A negyedik, ma is álló székesegyházat Mayerhoffer András tervei szerint építették, 1735-54 között. A XX. század elején komolyabb átalakítások, hozzáépítések történtek. Ekkor épült a kripta, a körfolyosó, és visszaállították az eredeti olasz barokk bútorzatot is.  

A két hatalmas torony közti főbejáratot íves erkélyt tartó oszlopok szegélyezik. A tornyokat összekötő hídon Péter és Pál apostolok között Mária szobra áll.

Belépve a templomba szinte elkápráztatja az embert az arany, rózsaszín és fehér színekben tündöklő stukkókban igen gazdag belső.

A főbb látnivalók a templomban – a díszes berendezés mellett – Martinus Ravesu XIII. századi sírköve a szentélyfolyosó falában, és a gyönyörű Szűz Mária mennybevitelét ábrázoló főoltárkép, Kupelweiser Lipót 1857-es alkotása.

A Fájdalmas Szűz oltár alatt fekszik Szent Piusz földi maradványa egy aranyozott koporsóban.

Érdemes megnézni még az aranyozott fából készült szószéket, oldalain a négy evangélista szobrával. A hatalmas Angster orgonán még Liszt Ferenc is játszott hajdanán.

 A székesegyház északi oratóriumában találjuk az Érseki Kincstárat, melynek leghíresebb darabja a drágakövekkel ékesített, aranyozott ezüst Szent István király hermája.

Gyakorlati tudnivalók

A székesegyház restaurálási munkák miatt zárva van, a tervezett nyitás 2014 karácsonya!

Cím: Kalocsa, Szentháromság tér 1.

Nyitva tartás:

Április 1-től október 31ig, hétfő-vasárnap 8.30-12.00-ig és 15.00-18.00-ig.
November 1-től 30-ig, hétfő-vasárnap 8.30-12.00-ig.

A templomba a belépés ingyenes.

Kincstár: IV.1.-X.31. K-V: 9-17

Belépő: 800 Ft, kedv.: 500 Ft

Telefon: 78/462-166/207 mellék

 

Az Érseki Palota

A téren szabadon áll a kétemeletes, nyeregtetős épület, mely a magyarországi "U" alaprajzú kastélyok jellegzetes elrendezését követi. Helyén hosszú évszázadokig a kalocsai vár állt, amelyben az érsekek is laktak. Gróf Batthyány József érsek az épületet leromboltatta, maradványait beépíttette a ma is álló, barokk stílusú palotába, melyet 1775-ben kezdtek el építeni. A palota kápolnáját és dísztermét Maulbertsch freskói díszítik.

A palota dísztermében áll Liszt Ferenc zongorája, amelyen több hangversenyt is adott itt.

Az Érseki  Palota  keleti  szárnyában található Patachich-terem Kalocsa és a Dél-alföldi régió egyik fontos  idegenforgalmi  látványossága. Pompás barokk környezetben található a Kárpát-medence, és egyben Magyarország legnagyobb egyházi könyvtára, a Főszékesegyházi Könyvtár, melyben 160 000 kötetet őriznek. A gyűjtemény ritkaságai közül érdemes kiemelni a 60 kódexet, az 508 ősnyomtatványt, a 11. századból való hártya kéziratot, a 13. században készült Philosophia Aristotelist, egy kéziratos naplót 1483-ból, illetve a Luther Márton által használt – és szignált – Bibliát.

Gyakorlati tudnivalók

Cím:

6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1

Nyitva tartás:

IV 1-X 31. K – V 9.00-17.00, a könyvtárat csak csoportosan, vezetővel lehet megtekinteni, naponta 12.00 és 14.00 órakor indul vezetés az érseki palota portájától.

Belépő: 800 Ft, kedv.: 500 Ft

Telefonszám: (78) 465 280 vagy (30) 539 7461

http://www.asztrik.hu/