A Pilis legszebb sziklaormai, barlangjai

Piliscsévről indulunk félnapos, rendkívül változatos, kilátásban gazdag, látványos körtúránkra, a Pilis legszebb sziklaormainak felfedezésére. Először a Csévi-barlang sziklafalának tetejére kapaszkodunk fel, majd az Eszperantó-forrás kellemes pihenője után a Csévi-szirtek sziklafalában ásító Legény- és Leány-barlanghoz mászunk fel. A Klastrom-szirtekről nyíló lenyűgöző kilátás pedig minden értelemben túránk csúcspontja. Végül a klastrompusztai pálos kolostor romjait érintve gyalogolunk vissza a faluba.

A túra hossza: 12,1 km

A túra időtartama: 4,5 óra

Szintkülönbség: 500 m fel, ugyanannyi le

Kiindulópont:

Piliscsév, Faluközpont, templom. Megközelíthető az Árpád-hídtól induló 805-ös távolsági busszal, megálló: Piliscsév, Hősök tere. Autóval vagy a templom környékén tudunk parkolni, vagy pár métert spórolva, tovább megyünk a Szabadság és Basa utca útvonalon és a horgásztó előtt az út szélén hagyjuk a kocsit.

A túra jellege:

Közepesen nehéz, nem túl hosszú gyalogtúra jól jelzett turistautakon, ösvényeken. Több ellenemelkedőre készüljünk, a legfárasztóbb szakasz a Legény- és Leány-barlanghoz vivő, nagyon meredek, törmelékes csapás, melyet nedves időben nem ajánlunk! A nehéz szakaszok azonban elkerülhetők, a barlangokhoz kitérők vezetnek a fő útvonalról. Kellő mennyiségű vizet vigyünk magunkkal, sajnos az Eszperantó-forrás vizét ott jártunkkor nem tudtuk megkóstolni, úgy tűnik elapadt a kút. Klastrompusztán nyomós kút van, vize azonban meglehetősen rossz ízű, de iható.

 piliscsev-barlangok-terkep.jpg

 Térképkivágat: Pilis és a Visegrádi-hg. 1:40 000 (Cartographia), http://www.cartographia.hu/pilis-es-visegradi-hg-turistaterkep-16.html 

A túra leírása

A piliscsévi barokk stílusú, katolikus templom mellől indulunk az északnak tartó Szabadság utcán, az Országos Kéktúra útvonalán. A K jelzések mellé még a Pirosak is társulnak, egyenesen a Basa utcán megyünk a falu házai között, az utca jobbra fordulva egy söröző mellett megy el, majd a lakóházak közül kiérve egy elágazásban a K jelek balra mutatnak, itt fogunk majd visszajönni, most viszont egyenesen folytatjuk tovább utunkat a P és a KO jeleket követve a betonúton.  A jobbra fekvő horgásztó szélétől nem messze orgonabokrok közt álló kereszt áll, öreg akácok közti szép gyalogúton megyünk párhuzamosan a betonúttal.

Kiérünk a most már murvás útra, gyönyörű kilátást élvezve a piliscsévi legelőkre, majd az út mellett balra futó ösvényen gyalogolunk tovább. Hamarosan feltűnnek a piliscsévi pincefalu borpincéi, mellőzünk egy pihenőhelyet, a P jelzések balra kanyarodnak, mi maradunk a KO jelzésű, egyenesen haladó murvás úton, melyhez a PO és a P∆ jelzések is csatlakoznak. Szemben a Pilis-tető vonulata húzódik, ismét pincékhez érünk, egy római mérföldkövön áll Szent Orbán, a szőlőhegyek védőszentje, szobra. A beszédes nevű Borvirág utcán jövünk ki a pincefaluból.

A következő elágazásnál a PO jelek balra kanyarodva közvetlenül az Eszperantó-forrás felé igyekeznek, mi egyenesen megyünk tovább a KO és P∆ jelű, széles földúton, de pár méter után a P∆ jelű ösvény balra tér le a szekérútról. A frissen felfestett jelzéseket követve mérsékelt emelkedővel, keskeny ösvényen, fiatalos erdőben kapaszkodunk a Basina tetejére. 10 perc után megnyílik az erdő, szép kilátás nyílik a mészkősziklák tetejéről Piliscsévre és környékére. Pár méter után elágazáshoz érünk, balra megyünk a P∆ és a S∆ jelű ösvényen, mely kivezet a Csévi-barlang feletti sziklafal tetejére. Csodás a panoráma, a távolban jól látható a Nagy-Gerecse, a Nagy-Gete jellegzetes vonulata, ill. kissé jobbra a Kétágú-hegy sziklaszirtjei fehérlenek. A merészebbek leereszkedhetnek a sziklafalon a barlang nyílásához, be is lehet menni a pár méter hosszú, tágas csarnokba is.

Visszamegyünk az elágazáshoz, és a S∆ jelű ösvényen ereszkedünk le a Basináról, a jelzések kétszer balra fordulva végül egy széles földúton érnek le a völgybe. Érdekes törzsű, göcsörtös fák mellett, magasan az Eszperantó-forrás pihenőhelye felett halad az út, lépcsősoron jutunk le a forráshoz, melynek vize egy szivattyús kútból jönne, ha lenne benne víz. Az emlékfaltól jobbra kissé rozzant esőbeálló, lent több pihenőpad és két izgalmas erdei hinta várja a kirándulókat. A SO jelű úton folytatjuk túránkat a völgyben felfelé, a Basina-völgy árka hamarosan kettéágazik, sajnos itt pont nincsenek jelzések, a bal oldali ágat válasszuk, keresztezünk egy távvezetéket, kérünk egy keresztező útra, melyen balra fordulunk, majd hamarosan élesen jobbra kanyarodva érünk fel a széles S jelzésű kocsiútra.

Balra fordulunk, de a következő nagy csomópontnál, ahol a P jelzésű út keresztezi a Sárgát, jobbra felfelé térünk a P jelzésű széles erdészeti földútra. A le-föl hullámzó úton rövidesen elérjük a barlangokhoz vezető ösvény leágazását. A jobbra felfelé induló K és P Ω jelzésű ösvény vezet fel a Csévi-szirtek fehér mészkőfalában ásító barlangok nyílásához. Kissé feljebb az út kettéválik, a megy fel jobbra a Legény-, a pedig balra a Leány-barlanghoz. Mindkét útvonal meredek, törmelékes, a gyökerekbe, fákba kapaszkodva tudunk felmászni, nedves, csapadékos időben inkább ne próbálkozzunk. A Legény-barlang tágas nyílása elől szép kilátást élvezhetünk Kesztölc, a Gete és a Kétágú-hegy irányába. Mindkét barlang a kiterjedt Ariadne-barlangrendszer része, mely hazánk harmadik leghosszabb barlangja, turisták számára nem látogatható.

Visszatérve a P jelzésű útra, jobbra fordulva folytatjuk túránkat az eleinte szintet tartó széles úton. Később utunk mélyútszerű vízmosásban, vörös agyagfalak közt kapaszkodik egyre feljebb. Innen is ered neve, Vörös út. A kaptató után enyhül az út, a Z+ jelzésű ösvény ágazik le róla balra, ezt követjük tovább a hangulatos bükkösben, nagyjából szintet tartva. Nemsokára a Z∆ jelzésű ösvény kínál balra lefelé kitérőt a Klastrom-szirtek felé. A fehéren világító mészkőfal jellegzetes képződményére, a Kémény-sziklára tudunk felmászni, ahonnan lélegzetelállító panoráma nyílik a mélyben fekvő Klastrompusztára, Piliscsévre, a horizonton a Gerecse vonulatára, jobbra a Kétágú-hegy szirtjeire.

Visszatérve a Z+ jelű útra, balra fordulunk, leereszkedünk a Pilis-nyereg felől érkező, ún. Szénás útra, melyen balra kanyarodva folytatjuk tovább túránkat Klastrompuszta felé, a S és Z+ jelzéseken. A meredeken lejtő, mélyút jellegű turistaút kikerüli a telepet, és az egykori turistaháznál bukkan ki Klastrompusztán. A Kesztölchöz tartozó kis település nevét az itt alapított pálos rend kolostoráról kapta. Az egyetlen magyar eredetű szerzetesrendet 1256-ban Boldog Özséb, a Pilis barlangjaiban élő remetéket összegyűjtve alapította, első kolostoruk itt épült fel, melyet a XIII. sz. végén kibővítettek, gótikus stílusú templomot emeltek mellé. Az épületegyüttes a török időkben pusztult el, megmaradt romjait az út mellett láthatjuk.

Az Országos Kéktúra útvonalán megyünk tovább Piliscsév felé, jobbra a Pálosfát és egy erdei keresztet láthatunk, majd elágazáshoz érünk. A S és jelzések balra, míg a Kéktúra jobbra tart, mélyúton gyaloglunk, bal oldalt egy méretes bükkfa gyökérzete kápráztat el. Széles kocsiutunk kerítés mellett halad, majd kiér egy mező sarkára. Egyenesen megyünk tovább, a mező szélén lefelé, később a jelek kissé jobbra, egy ösvényre mutatnak, az erdősáv mellett haladva jutunk egyre lejjebb. Átvágunk a mezőn, majd egy benőtt árok jobb oldalán gyalogolunk tovább, jobbról nagy szántóföld mellett. Elmegyünk egy magasles mellett, majd mélyúton jutunk ki Piliscsév szélső házaihoz. Hamarosan kiérünk a már ismerős horgásztó melletti Basa utcára, melyen jobbra fordulva a faluközpont felé a már ismert módon érünk vissza kiindulási pontunkra.