Csatangolás a Veszprém környéki dombokon

A Veszprém melletti dombok, völgyek, rétek meglepően változatos és látnivalókban bővelkedő kirándulással kecsegtetnek. A Séd völgyétől délre, az állatkert közelében emelkedő Gulya-domb kilátópontjait, tornyait végiglátogatva, a Laczkó-forrást érintve tágas legelőkön, majd varázslatos tölgyfaligeten át ereszkedünk le a látványos sziklák közt kanyargó, hangulatos Tekeres-völgybe. A barokk kápolnával és a Cholnoky-kilátóval koronázott Csatár-hegyet is megmásszuk, majd árvalányhajas réteken, az Ördögrágta-kő mellett térünk vissza a Séd-patakhoz és a romantikus Betekints-völgyön át sétálunk vissza.

A túra hossza: 16,5 km

A túra időtartama: 5 óra, hosszabb pihenők nélkül

Szintkülönbség: 280 m fel, ugyanannyi le.

A túra jellege:

Könnyű, de viszonylag hosszú gyalogtúra, különösebb emelkedők nélkül. Többnyire jól jelzett turistautakon, szekérutakon, ösvényeken. A P+ jelzések sok helyen ritkásan felfestettek, többször vágunk át széles legelőkön, réteken, jó tájékozódási képesség, friss turistatérkép nagy előny!

Kiindulópont:

Veszprém, az állatkert parkolója a Betekints-völgyben, a viadukt (völgyhíd) alatt. Parkolás ingyenes. A Zoo-nak van egy felső parkolója is, ne oda menjünk, hanem a Villa Medici-nél található alsó parkolóba, a Séd völgyébe.

gulya-domb-csatari-hegy-terk-cart.jpg 

Térképkivágat: Bakony, déli rész 1: 40 000 (Cartographia)

A túra leírása

A nagy parkolóból az állatkert felé vesszük az irányt, de szinte egyből jobbra egy lépcsősorra mutatnak a P jelzések. A szépen kiépített kő lépcsősoron felmegyünk a Gulya-dombra, elérjük az állatkert kerítését, majd keskeny kis ösvényünk le-föl hullámozva halad a völgy meredek oldalában, közvetlenül az állatkert mögött, de ezt a jellegzetes szagok is alátámasztják. A kerítés végénél jobbról lépcsősor jön fel a völgyből, utunk pedig rövidesen kiér a Gulya-domb meredek kiszögellésének szélén lévő tisztásra, melyen az itt állt régi kis kilátótoronynak már csak az alapjait találjuk. Miután kigyönyörködtük magunkat a Veszprémre nyíló szép kilátásban, a P jelzésű úton folytassuk túránkat.

A kényelmes, hangulatos, szintet tartó sétaúton fenyvesekkel tarkított parkerdőben bukkanunk ki a Gulya-domb nyugati szélén lévő meredély szélére, ahonnan remekül láthatjuk utunk legtávolabbi célpontját, a Csatár-hegyet. Élesen balra fordul jelzett utunk, két perc múlva elágazáshoz érünk, a P jelzés itt jobbra lefelé tér el, mi maradunk az egyenes úton, mely innentől P∆ jelűvé válik és pár lépés után hirtelen derékszögben, balra fordul. 200 méter után előttünk áll hazánk egyik legmeghökkentőbb alakú kilátótornya, a hiperboloid formájú Gizella királyné-kilátó. A teljes egészében acélból épült torony, a tájékoztató tábla szerint egyköpenyű forgáshiperboloid alakú, másodrendű forgásfelület. Mindenesetre a 22 m magas, hétszintes torony felső szintjéről felejthetetlen panoráma nyílik Veszprémre, a Bakony vonulataira.

A torony melletti pihenőpadokon ejtőzhetünk egyet. Ugyanazon az úton, a P∆ jelűn megyünk vissza, a derékszögű elágazásnál azonban egyenesen a kissé jobbra tartó úton megyünk tovább, a parkerdő tájékoztató táblái mellett érünk ki egy szép kilátást kínáló kiszögelléshez, pont egy távvezeték alatt. Innét jobbra tartva indulunk lefelé a dombról, elérjük a P jelzésű utat, majd balra fordulva fenyőerdőben, meredeken lefelé érünk le a Gulya-dombról a Séd völgyében haladó Veszprémvölgyi utca aszfaltjára.

Balra fordulunk, és rövidesen elérjük a sajnos már kiapadt, de egykor nagyhírű, közkedvelt Laczkó-forrás szépen kiépített foglalatát. Az aszfalt földúttá válik, továbbra is a házak és az erdő között haladunk, balra tekintélyes sziklák mellett, elhagyjuk az utolsó lakóházat is, az egykori malom épületét, majd kiérünk a Veszprémet elkerülő 8-as főút nyugati útgyűrűjéhez. Óvatosan keljünk át a mindig forgalmas országúton, s a túloldalon folytatódó földes út pár lépés után kettéválik. A bal oldali ágat választva, most már a P+ jelzéseket követve kapaszkodunk fel egy hatalmas legelő sarkához.

Felérve egy elágazáshoz, jobbra kanyarodunk a földúton, jelzéseket nem nagyon találunk, de ha a bal oldali bozótsort követjük, hamarosan rátalálunk egy betonoszlopon virító P+ jelre. Tágas, kopár, fennsíkszerű legelőn vágunk át, kényelmes utunk nyílegyenesen halad. Egy árok után varázslatos tölgyfaligetbe érünk. Utunk itt kissé jobbra tart a széles, egyenes kocsiúton, a jelzések is fel-feltűnnek. Az ároktól közel 500 méter után nagyon figyeljünk, mert a P+ jelzések hirtelen jobbra mutatnak, letérünk a széles szekérútról egy füves aljú, alig látható csapásra. Pár lépés után pedig váratlanul derékszögben balra fordul keskeny kis ösvényünk.

A tölgyerdőből kiérünk egy magas drótkerítéssel és reflektorokkal védett terület határához, majd egy darabig a kerítés mellett gyalogolunk, de hamarosan jobbra elfordulva megyünk tovább a P+ jelzéseket követve. A Kőris-hegy északi oldalában egy ideig nagyjából szintben megyünk, majd egyre meredekebben ereszkedünk le a csapáson a Tekeres-völgybe. Széles tisztáshoz érünk, ennek jobb oldalán folytatódik utunk, átmegyünk a gigantikus magasfeszültségű távvezeték alatt. Az út a völgyet követve majd 180 fokos fordulatot tesz meg jobbra, ismét átmegyünk a vezeték alatt és lassan beérünk a Tekeres-völgy magas sziklafalak által határolt, vadregényes szakaszára.

Balról széles kerékpárút csatlakozik hozzánk, a jelzések ettől jobbra letérve impozáns sziklafalak alatt megbújó, hangulatos pihenőhelyhez vezetnek. Tovább gyalogolunk a szurdokszerű kis völgyben, néhol a kerékpárosok által is használt széles úton, máshol a vele párhuzamosan futó ösvényen, majd kibukkanunk egy mesebeli, szépséges réten, 200 éves tölgyfamatuzsálemek tiszteletet parancsoló társaságában. Szemben meredek, vakítóan fehérlő mészkősziklák tökéletesítik a látványt.

Folytatva utunkat ismét betérünk az erdőbe, újabb pihenőhelyet mellőzünk, majd kiszélesedik a völgy, és balra fordulva, füves úton érünk ki egy elágazáshoz. A P jelzésű úton balra kanyarodunk, egy árokban kapaszkodunk fel, míg kiérünk egy széles, szeles, kopár fennsíkra. Újból keresztezzük a már ismerős távvezetéket, és kissé jobbra tartva gyalogolunk a szép kilátást nyújtó mezőn. Egy útjelzőtáblánál keresztezünk egy másik kerékpáros utat, és a szép árvalányhajas, sziklagyepes réten átvágva nyílegyenesen, toronyiránt célba vesszük az előttünk magasló Csatár-hegyet.

A réti keresztként ismert feszületnél érjük el a szőlők szélét, átmegyünk a bekötő út aszfaltján, és az enyhén emelkedő, murvás Kápolna utcán hétvégi házak, gyümölcsösök közt kezdjük meg kapaszkodásunkat a Csatár-hegyre. A P jelzésű úton elmegyünk egy újabb, kis építményben elhelyezett régi kereszt mellett, majd kiérve a házak közül felmászunk a hegy oldalába épült barokk stílusú Csatári-kápolna fatornyos, bájos kis épületéhez. Előtte kőkereszt áll, megkapó kilátás nyílik Veszprémre és környékére.

Megkerüljük a kápolnát, az épület mögött a P jelzés balra egy keskeny kis ösvényen folytatódik tovább, a hajdani kilátóhoz a széles, kavicsos út vezet fel, melyet P∆ jelek mutatnak. Pár perc alatt felkapaszkodunk a Csatár-hegy (375 m) tetején épült Cholnoky Jenő-kilátóhoz. A fából épült torony mellett emlékoszlop őrzi a névadó földrajz professzor emlékét. Az építmény felső szintjéről káprázatos körpanorámát élvezhetünk a Bakony csúcsaira, a királynék városára. Update!: 2020-ban a kilátót elbontották, veszélyessé vált állapota miatt, tervek szerint új kilátó épül majd itt valamikor.

Visszafelé ugyanazon az úton megyünk el egészen a P+ jelű út elágazásáig, ahol balra kanyarodunk a P jelzéseket követve. Jobbról az Ördögrágta-kő tömbje magaslik, megkerülve azt kis patak partján, széles úton haladunk tovább. Pár perc után jelzésünk balra mutat, átkelünk a patakon és egy kerítés mellett gyalogolunk a parti ösvényen. Kiérünk egy tágas mezőre, a Séd partján álló egykori Csatári-malom előtt kissé jobbra tartunk, balra mellőzünk néhány lepukkant viskót, majd széles földes úton pár perc alatt kiérünk a Veszprémet elkerülő 8-as főúthoz, pont oda, ahol idefelé is keresztezzük azt.

A már ismert úton a Laczkó-forrást érintve a Veszprémvölgyi utcán megyünk követve a kanyargós Séd-völgyet. Maradunk az aszfalton, nem megyünk fel a dombra, és pár lépés után, mielőtt még a Séd felett átmegy az utca, jobbra kanyarodunk a Veszprémvölgy sétányára. A kulturált parkban, a Séd partján megyünk vissza, jobb oldalunkon a Gulya-domb merészen letörő sziklafalai magaslanak, több helyen kiépített sziklamászó útvonalakkal. Balra a patak túlpartján az egykori jezsuita templomot és a veszprémvölgyi apácák kolostorának romjait láthatjuk.

Elmegyünk egy romantikus kis tavacska, majd egy népmesei motívumú játszótér mellett és pár perc alatt visszaérünk kiindulási pontunkra, a viadukt alatti parkolóhoz.